99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20170905 Kurs

Personlig effektivitet

Verktyg och metoder för högre effektivitet i ditt arbete
5-6 september 2017 i Stockholm
Denna kurs vänder sig till dig som vill ta kontroll över din tid och få mer saker gjorda av det du hade i åtanke. Du kommer att få konkreta metoder för hur du med enkla medel kan skapa en bättre struktur som frigör tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter.
Personlig+effektivitet
Anmäl dig här!
20170911 Kurs

Dataskyddsförordningen

För organisationer inom offentlig sektor
11-12 september 2017 i Stockholm
Att lägga upp en strategi så att din verksamhet uppfyller kraven från det nya regelverket. Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap om det nya regelverket samt konkreta metoder för hur du kan arbeta med personuppgifter. Målet är att du efter kursens slut ska ha förståelse och kunskap om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar din organisation, hur ni kan förhålla er till den och utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt med integritetsskyddande processer och system.
Dataskyddsf%C3%B6rordningen
Anmäl dig här!
20170918 Konferens

Matematiksvårigheter 2017

Fokus på framgångsrika stödinsatser för ökad kunskapsutveckling och måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter
18-19 september 2017 i Stockholm
Konferensen för dig som arbetar med elever som har matematiksvårigheter. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige! Välkommen till den nationella skolkonferensen och mötesplatsen inom matematiksvårigheter med fokus på framgångsrika stödinsatser för ökad kunskapsutveckling och måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter
Matematiksv%C3%A5righeter+2017
Anmäl dig här!
20170920 Konferens

Framtidens skoladministratör 2017

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
20-21 september 2017 i Stockholm
Skoladministratörerna är navet i hela skolorganisationen. Stärk din roll med 2 hela dagars konferens med totalt fokus på dina specifika behov. Vår förhoppning är att dessa dagar ska ge dig allt du behöver i din yrkesmässiga utveckling för att skapa en skoladministration som backar upp kärnverksamheten ännu smartare. Helt enkelt en skoladministration som skapar förutsättningar för en hållbar skolutveckling.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2017
Anmäl dig här!
20170920 Konferens

Att leda och utveckla framtidens förskola

Kvalitet och uppföljning • Ledarskap • Det pedagogiska uppdraget
20-21 september 2017 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges ledande forskare och praktikfall inom utvecklingen av framtidens förskola! Du som är utvecklingsledare eller förskolechef har alla anledning att delta! Fokus för konferensen är kvalitet och uppföljning, ledarskap och det pedagogiska uppdraget.
Att+leda+och+utveckla+framtidens+f%C3%B6rskola
Anmäl dig här!
20170925 Kurs

Offentlighet och sekretess

Utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen för ökad rättssäkerhet och kvalitet i arbetet
25-26 september 2017 i Stockholm
Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap samt konkreta metoder för hur du tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelserna i ditt dagliga arbete på ett praktiskt sätt. Målet är att du efter kursens slut ska ha en djupare förståelse och kunskap om hur reglerna påverkar din organisation, hur du ska tolka dem och utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt.
Offentlighet+och+sekretess
Anmäl dig här!
20170926 Konferens

Förskoleklass 2017

Fokus på implementering av nya läroplanstexter och arbetssätt för ökad likvärdighet, kontinuitet och progression
26-27 september 2017 i Stockholm
Äntligen har förskoleklassen fått ett eget läroplanskapitel som förtydligar syftet, det centrala innehållet och likvärdigheten! Men hur ska innehållet utformas för att uppfylla uppdraget och hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om förskoleklasspedagogikens grundstenar?
F%C3%B6rskoleklass+2017
Anmäl dig här!
20170927 Konferens

Kommunkulturdagarna 2017

Att växa i samspel med kultur
27-28 september 2017
Välkommen till konferensen och mötesplatsen som fokuserar på kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa! Välkommen till årets viktigaste konferens om strategiskt arbete med kultur och samhällsutveckling!
Kommunkulturdagarna+2017
Anmäl dig här!
20171003 Konferens

Inomhusmiljö i skolan och förskolan 2017

Årets viktigaste konferens för en hälsosam inomhusmiljö för barn, elever och personal
3-4 oktober 2017 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om skolan och förskolans inomhusmiljö för dig som arbetar med tillsyn eller i skol- och förskoleledningen. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om hur vi tillsammans ska arbeta för att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö för både barn och lärare.
Inomhusmilj%C3%B6+i+skolan+och+f%C3%B6rskolan+2017
Anmäl dig här!
20171010 Kurs

Effektiv retorik och presentationsteknik

Att skapa förtroende och engagemang
10-11 oktober 2017 i Stockholm
Hur får du andra att lyssna och att vilja lyssna? Uppgradera din presentationsteknik och nå hela vägen fram med ditt budskap
Effektiv+retorik+och+presentationsteknik
Anmäl dig här!
20171011 Konferens

Registrator 2017

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
11-12 oktober 2017 i Stockholm
Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2017
Anmäl dig här!
20171012 Kurs

Informationssäkerhet i offentlig sektor

Utifrån nya dataskyddsförordningen och NIS
12 oktober 2017 i Stockholm
Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap om det nya regelverket samt konkreta metoder för hur du bör arbeta med informationshantering och informationssäkerhet för att uppnå kraven. Målet är att du efter kursens slut ska ha förståelse och kunskap om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar er informationssäkerhet, hur ni kan förhålla er till den och utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt med integritetsskyddade processer och system.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor
Anmäl dig här!
20171017 Kurs

Digital Marketing Manager

Kursen som ger dig verktyg och metoder som krävs för en effektiv digital kommunikation
17-19 oktober 2017 i Stockholm
Under kursen kommer du att få arbeta praktiskt och strategiskt med ditt eget företags digitala kommunikation och du kommer att ha med dig många delar som du kan dra direkt nytta av på plats hemma igen.
Digital+Marketing+Manager
Anmäl dig här!
20171018 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017

Strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan
18-19 oktober 2017 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2017
Anmäl dig här!
20171018 Konferens

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt och metoder mot psykisk ohälsa inom skolan
18-19 oktober 2017 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen för dig som arbetar inom skolan med psykisk ohälsa hos barn och unga. Under två intensiva dagar får du lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Psykisk+oh%C3%A4lsa+hos+barn+och+unga
Anmäl dig här!
20171024 Konferens

Webbstrategidagarna offentlig sektor 2017

När kund- och användarupplevelsen står i fokus
Konferens 25 oktober 2017
Temadagar 24 och 26 oktober 2017
Välkommen till konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg inom offentlig sektor! Under en heldags konferens plus två temadagar får du ta del av den senaste utvecklingen inom kundfokuserad utveckling av webb, service och tjänster.
Webbstrategidagarna+offentlig+sektor+2017
Anmäl dig här!
20171024 Konferens

Inkluderande lärmiljöer 2017

Framgångsrika strategier, arbetssätt och metoder utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet
24-25 oktober 2017
Välkommen till den nationella skolkonferensen om inkluderande lärmiljöer som behandlar framgångsrika strategier, arbetssätt och metoder utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Inkluderande+l%C3%A4rmilj%C3%B6er+2017
Anmäl dig här!
20171115 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2017

Smarta arbetssätt för att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser i ett snabbrörligt medielandskap
15-16 november 2017 i Stockholm
Varmt välkommen till årets viktigaste konferens för dig som arbetar med strategiskt press- och mediehantering!
Framtidens+press-+och+mediehantering+2017
Anmäl dig här!
20171121 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
21-22 november 2017 i Stockholm
Förändringarna i kommunallagen och utvecklingen av förvaltningslagen, offentlighet, sekretess, PuL och dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20171121 Konferens

Medborgarservice i framtidens smarta förvaltning

Så leder du förändringsresan från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
21-22 november 2017

Separat workshop

Digitalisera efter behov
22 november 2017
Varmt välkommen till två dagar konferens med intressanta praktikfall och ledande expertis! Passa på att ta del av hur andra kommuner arbetar för att skapa framtidens smarta medborgarservice som lever upp till invånarnas högt ställda krav och behov.
Medborgarservice+i+framtidens+smarta+f%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20171122 Konferens

Framtidens LSS 2017

Separata spår för utförarverksamhet och handläggning
22-23 november 2017 i Stockholm
Du som arbetar inom handläggning eller utförarverksamhet har all anledning att delta! Varmt välkommen till två hela dagar med forskning, juridik och praktikfall inom områdena: brukardelaktighet, problemskapande beteende, barnperspektiv vid personlig assistans och mycket mer!
Framtidens+LSS+2017
Anmäl dig här!
20171122 Konferens

Framtidens badanläggningar 2017

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
22-23 november 2017 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggning! Du som står inför renovering eller nybyggnation eller är mitt i projektet har all anledning att delta. Fokus på konferensen är hur du skapar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar men som också svarar upp mot nya krav och behov från de olika målgrupperna.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2017
Anmäl dig här!
20171129 Konferens

Framtidens boende för äldre 2017

Boende för äldre – en av våra viktigaste samhällsfrågor!
29-30 november 2017 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2017
Anmäl dig här!
20171205 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2017

Strategisk planering och utformning av en boendemiljö som möter krav samt önskemål och behov hos brukarna
5-6 december 2017 i Stockholm
Varmt välkommen till en tvådagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta. Lyssna till talare inom områden som: kostnadseffektiva LSS-bostäder, prognostisering, brukardelaktighet och inflytande samt mycket mer!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2017
Anmäl dig här!
20171206 Konferens

Customer Experience Summit 2017

Så säkerställer du en optimal kundupplevelse
6 december 2017 i Stockholm
Välkommen till vår konferens för dig som arbetar med kundupplevelse! Du får lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området!
Customer+Experience+Summit+2017
Anmäl dig här!
20180124 Konferens

Elevhälsan 2018

Systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö
24-25 januari 2018 i Stockholm
Konferensen för dig som arbetar inom elevhälsoteamet. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Elevh%C3%A4lsan+2018
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter