99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20180919 Konferens

Specialpedagogik i fokus

Aktuell forskning och beprövade metoder att använda i skolan för att främja kunskapsutveckling
19-20 september i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om forskningsbaserade metoder, insatser och förhållningssätt för att skapa bättre förutsättningar för elever med svårigheter i skolan för dig som specialpedagog. Under två hela dagar får du ta del av forskning och praktikfall inom området: Evidensbaserade och beprövade arbetssätt och anpassningar att använda i skolan för att främja elevernas lärande!
Specialpedagogik+i+fokus
Anmäl dig här!
20180924 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2018

Strategisk planering och utformning av boenden som möter krav samt önskemål och behov hos brukarna
24-25 september 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du strategiskt planerar och utformar ett modernt LSS-boende som lever upp till brukarnas behov, krav och önskemål. Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2018
Anmäl dig här!
20180926 Konferens

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Fokus på arbetssätt, insatser och förhållningssätt mot psykisk ohälsa i skolan
26-27 september 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa för dig inom elevhälsoteamet och skolledning. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om framgångsrika arbetssätt, insatser och förhållningssätt mot psykisk ohälsa i skolan.
Psykisk+oh%C3%A4lsa+hos+barn+och+unga
Anmäl dig här!
20180926 Konferens

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2018

Strategierna för en trygg digital omvandling och införande av ny teknik
26-27 september 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens med fokus på strategier för en hållbar digitalisering och införande av välfärdsteknologi utifrån brukarnas behov! Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik med en talarpanel bestående av några av Sveriges ledande forskare, experter och flera praktikfall!
E-h%C3%A4lsa%2C+digitalisering+och+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2018
Anmäl dig här!
20181010 Konferens

Matematiksvårigheter

Framgångsrika metoder, stödinsatser och förhållningssätt utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet för ökad kunskapsutveckling och motivation
10-11 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om Hur man skapar en stöttande, utvecklande och motiverande lärmiljö för elever med matematiksvårigheter för dig som speciallärare och matematiklärare. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur man arbetar med att skapa en stöttande, utvecklande och motiverande lärmiljö för elever med matematiksvårigheter.
Matematiksv%C3%A5righeter
Anmäl dig här!
20181016 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2018

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av ett modernt kontor och arbetssätt
16 oktober 2018 i Stockholm

Temadagar

Det nya arbetslivet
15 oktober 2018
Välkommen till en högaktuell konferens om aktivitetsbaserat arbetssätt - ABW, ledarskap för förändring och design av kontor som inspirerar till kreativt och effektivt arbete. Under en konferensdag och två temadagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förändringsprojekt och driver en kontinuerlig utveckling av nya arbetssätt.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2018
Anmäl dig här!
20181017 Konferens

Fritidshem 2018

Fokus på kvalitet, samverkan, utveckling och implementering av nya läroplanstexter
17-18 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du genom samverkan, implementering av nya läroplanstexter och utveckling skapar ett kvalitativt och meningsfullt fritidshem. Du som arbetar på fritids eller som rektor har all anledning att delta. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fritidshem+2018
Anmäl dig här!
20181022 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2018

Framgångsrika arbetssätt för att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser i framtidens medielandskap
22-23 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om att nå ut, bygga förtroende och hantera kriser för dig som press- och medieansvarig. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om press – och mediehantering och hur man arbetar strategiskt för att utvecklas i takt med det snabbrörliga medielandskapet.
Framtidens+press-+och+mediehantering+2018
Anmäl dig här!
20181023 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer
23-24 oktober 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2018
Anmäl dig här!
20181114 Konferens

Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018

Fokus på strategier och arbetssätt för en mer kundfokuserad och nyttoskapande digital verksamhet och kommunikation
14-15 november 2018 i Stockholm

Fördjupningspass

Digital analytics
15 november 2018
Välkommen till en högaktuell konferens om användarcentrerad webb-, service och tjänsteutveckling för dig som digital strateg. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om kundfokuserad utveckling av webb och tjänster i offentlig sektor.
Webbstrategidagarna+offentlig+sektor+2018
Anmäl dig här!
20181114 Konferens

Digital Workplace Arena 2018

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid införande av tekniska lösningar för digitala arbetsplatser och aktivitetsbaserade arbetssättdigitala strategier
14 november 2018 i Stockholm

Temadag

Välkommen till en högaktuell konferens om digitala arbetsplatser!
Digital+Workplace+Arena+2018
Anmäl dig här!
20181119 Konferens

Registrator 2018

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
19-20 november 2018 i Stockholm
Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2018
Anmäl dig här!
20181126 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2018

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
26-27 november i 2018 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2018
Anmäl dig här!
20181126 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
26-27 november 2018 i Stockholm
Förändringarna i kommunallagen och utvecklingen av förvaltningslagen, offentlighet, sekretess, PuL och dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20181128 Konferens

Framtidens boende för äldre 2018

Strategisk planering för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer för äldre!
28-29 november i 2018 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre!
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2018
Anmäl dig här!
20181128 Konferens

Framtidens badanläggningar 2018

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
28-29 november 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggning! Du som står inför renovering eller nybyggnation eller är mitt inne i det har all anledning att delta! Fokus på konferensen är hur du skapar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar men som också svarar upp mot olika krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2018
Anmäl dig här!
20181203 Kurs

Dataskyddsförordningen

– för organisationer inom offentlig sektor
3-4 december 2018 i Stockholm
Under kursen går vi igenom de viktigaste nyheterna och förändringarna i dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag med fokus på den offentliga förvaltningen samt hur ni behöver anpassa era arbetssätt för en lyckad implementering av regelverket.
Dataskyddsf%C3%B6rordningen
Anmäl dig här!
20181204 Kurs

Informationssäkerhet i offentlig sektor

– utifrån GDPR och NIS
4 december 2018 i Stockholm
Under kursdagen går vi igenom de nya regelverken och åtgärder som krävs för att säkerställa att kraven uppnås och hur organisationer inom offentlig sektor praktiskt kan utveckla arbetet med informationshantering och informationssäkerhet.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor
Anmäl dig här!
20190123 Konferens

Elevhälsan 2019

Strategiskt och förebyggande elevhälsoarbete som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa!
23-24 januari 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om elevhälsans systematiska utvecklingsarbete som verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en kvalitativ lärmiljö.
Elevh%C3%A4lsan+2019
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter