99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20180307 Konferens

Stora Tandsköterskedagen

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
7 mars 2018 i Göteborg
Under denna konferens kommer vi ta upp många av de utmaningar som du ställs inför som tandsköterska och hur du kan arbeta för att stressa mindre men ändå får mer gjort på jobbet! Du får ta del av den senaste forskningen, lyssna till experter och praktikfall samtidigt som du får chansen att träffa och utbyta erfarenheter med branschkollegor.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen
Anmäl dig här!
20180314 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

Strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan
14-15 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2018
Anmäl dig här!
20180314 Konferens

Fritidshem 2018

Fokus på kvalitet, utveckling och implementering av nya läroplanstexter
14-15 mars 2018 i Stockholm
Konferensen för alla som arbetar med att utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshem.
Fritidshem+2018
Anmäl dig här!
20180319 Konferens

NPF I SKOLAN

Så säkerställer du en individanpassad undervisning samt en utvecklande och inkluderande lärmiljö för elever med NPF
19-20 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om om hur man individanpassar undervisningen utifrån elevens behov, önskningar och förutsättningar. Du får inspiration och kunskapsuppdatering kring området.
NPF+I+SKOLAN
Anmäl dig här!
20180321 Konferens

Kriskommunikation offentlig sektor 2018

Kriskommunikation och krishantering i en allt mer digital och komplex verklighet
21 mars 2018 i Stockholm
Du som arbetar med kommunikation har all anledning att delta! Varmt välkommen till en konferens bestående av en temadag på temat ”Kriskommunikation när drevet går” samt en hel konferensdag med olika talare på områden som: mänskligt beteende och psykologi inom kriskommunikation, långsiktig kriskommunikation – att vända opinionen och mycket, mycket mer!
Kriskommunikation+offentlig+sektor+2018
Anmäl dig här!
20180321 Konferens

Hälsofrämjande arbetsplatser 2018

Strategier och metoder för att bygga hållbara resultat för både medarbetare och organisation
21-22 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till vår konferens om hur man skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Du får lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området!
H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande+arbetsplatser+2018
Anmäl dig här!
20180411 Konferens

Nämndsekreterare 2018

Fokus på en effektiv och korrekt nämndadministration i tiden
11-12 april 2018 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.
N%C3%A4mndsekreterare+2018
Anmäl dig här!
20180418 Konferens

Framtidens skoladministratör 2018

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
18-19 april 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du synliggör din komplexa roll och funktion i skolan, minskar stressen och skapar hållbara rutiner för service och administrativt stöd i skolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2018
Anmäl dig här!
20180423 Konferens

Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018

När kund- och användarupplevelsen står i fokus
Konferens 23 april 2018
Temadagar 24 april 2018
Välkommen till konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg inom offentlig sektor! Under en heldags konferens plus två temadagar får du ta del av den senaste utvecklingen inom kundfokuserad utveckling av webb, service och tjänster.
Webbstrategidagarna+offentlig+sektor+2018
Anmäl dig här!
20180425 Konferens

Framtidens förskola 2018

Systematiskt kvalitetsarbete • Ledarskap • Pedagogiska uppdraget
25-26 april 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt kvalitetsarbete, det pedagogiska uppdraget och för dig som utvecklingsledare eller förskolechef. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förskolan och får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera i praktiken.
Framtidens+f%C3%B6rskola+2018
Anmäl dig här!
20180516 Konferens

Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet

Vad innebär det att kunden är utgångspunkten i innovations- och utvecklingsarbetet?
16-17 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du går från verksamhetsfokus till en mer kund- och serviceinriktad organisation för dig som ansvarig för medborgar- och kundservice.
Framtidens+servicefokuserade+kommun+och+myndighet
Anmäl dig här!
20180521 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2018

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
21-22 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2018
Anmäl dig här!
20180523 Konferens

Elevhälsan 2018

Systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö
23-24 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för dig inom elevhälsoteamet! Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera i praktiken.
Elevh%C3%A4lsan+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Framtidens boende för äldre 2018

Boende för äldre – en av våra viktigaste samhällsfrågor!
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2018
Anmäl dig här!
20180917 Konferens

Fysisk aktivitet i skolan 2018

För bättre hälsa, inlärning och skolresultat
17-18 september 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om vikten av ökad fysisk aktivitet och dess positiva effekter på eleverna samt hur du framgångsrikt inför det i skolan. Arbetar du i skolledningen, elevhälsan eller som idrottslärare har du all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fysisk+aktivitet+i+skolan+2018
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter