99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20181119 Konferens

Registrator 2018

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
19-20 november 2018 i Stockholm
Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2018
Anmäl dig här!
20181126 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2018

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
26-27 november i 2018 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2018
Anmäl dig här!
20181126 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
26-27 november 2018 i Stockholm
Förändringarna i kommunallagen och utvecklingen av förvaltningslagen, offentlighet, sekretess, PuL och dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20181128 Konferens

Framtidens boende för äldre 2018

Strategisk planering för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer för äldre!
28-29 november i 2018 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre!
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2018
Anmäl dig här!
20181128 Konferens

Framtidens badanläggningar 2018

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
28-29 november 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggning! Du som står inför renovering eller nybyggnation eller är mitt inne i det har all anledning att delta! Fokus på konferensen är hur du skapar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar men som också svarar upp mot olika krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2018
Anmäl dig här!
20181203 Kurs

Dataskyddsförordningen

– för organisationer inom offentlig sektor
3-4 december 2018 i Stockholm
Under kursen går vi igenom de viktigaste nyheterna och förändringarna i dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag med fokus på den offentliga förvaltningen samt hur ni behöver anpassa era arbetssätt för en lyckad implementering av regelverket.
Dataskyddsf%C3%B6rordningen
Anmäl dig här!
20181204 Kurs

Informationssäkerhet i offentlig sektor

– utifrån GDPR och NIS
4 december 2018 i Stockholm
Under kursdagen går vi igenom de nya regelverken och åtgärder som krävs för att säkerställa att kraven uppnås och hur organisationer inom offentlig sektor praktiskt kan utveckla arbetet med informationshantering och informationssäkerhet.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor
Anmäl dig här!
20190123 Konferens

Elevhälsan 2019

Strategiskt och förebyggande elevhälsoarbete som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa!
23-24 januari 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om elevhälsans systematiska utvecklingsarbete som verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en kvalitativ lärmiljö.
Elevh%C3%A4lsan+2019
Anmäl dig här!
20190123 Konferens

Framtidens särskola 2019

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar för hur du skapar en utvecklande och inkluderande lärmiljö
23-24 januari i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du arbetar för inkluderande av alla elever och skapar en lärmiljö för att eleverna ska kunna klara sina kunskapsmål. Under två konferensdagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en utvecklande lärmiljö anpassad till varje elevs behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2019
Anmäl dig här!
20190128 Konferens

Hållbar stadsutveckling och förtätning av staden

Hur man skapar framtidens smarta, hållbara och attraktiva stad!
28-29 januari 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man skapar framtidens smarta, hållbara och attraktiva stad för dig som stadsbyggnadsdirektör, planchef eller arkitekt. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du arbetar strategiskt vid förtätning och nybyggnation för att skapa en god stadsmiljö.
H%C3%A5llbar+stadsutveckling+och+f%C3%B6rt%C3%A4tning+av+staden
Anmäl dig här!
20190130 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2019

Ökad folkhälsa och social hållbar utveckling genom miljöer för idrott, fritid och kultur
30-31 januari 2019 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2019
Anmäl dig här!
20190130 Konferens

Framtidens skoladministratör 2019

Utvecklas och stärk dig i rollen som skoladministratör!
30-31 januari 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera expertanföranden och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra kommuners systematiska kvalitetsarbete och hur man organiserar verksamheten för en framgångsrik skoladministration.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2019
Anmäl dig här!
20190318 Konferens

Inomhusmiljö 2019

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler
18-19 mars 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om hur man underlättar arbetet mot hälsoammare inomhusmiljöer och friskare människor.
Inomhusmilj%C3%B6+2019
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter