99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20171121 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
21-22 november 2017 i Stockholm
Förändringarna i kommunallagen och utvecklingen av förvaltningslagen, offentlighet, sekretess, PuL och dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20171121 Konferens

Medborgarservice i framtidens smarta förvaltning

Så leder du förändringsresan från verksamhetsfokus till kund- och servicefokus
21-22 november 2017 i Stockholm

Separat workshop

Digitalisera efter behov
22 november 2017
Varmt välkommen till två dagar konferens med intressanta praktikfall och ledande expertis! Passa på att ta del av hur andra kommuner arbetar för att skapa framtidens smarta medborgarservice som lever upp till invånarnas högt ställda krav och behov.
Medborgarservice+i+framtidens+smarta+f%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20171122 Konferens

Framtidens LSS 2017

Separata spår för utförarverksamhet och handläggning
22-23 november 2017 i Stockholm
Du som arbetar inom handläggning eller utförarverksamhet har all anledning att delta! Varmt välkommen till två hela dagar med forskning, juridik och praktikfall inom områdena: brukardelaktighet, problemskapande beteende, barnperspektiv vid personlig assistans och mycket mer!
Framtidens+LSS+2017
Anmäl dig här!
20171122 Konferens

Framtidens badanläggningar 2017

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
22-23 november 2017 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggning! Du som står inför renovering eller nybyggnation eller är mitt i projektet har all anledning att delta. Fokus på konferensen är hur du skapar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar men som också svarar upp mot nya krav och behov från de olika målgrupperna.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2017
Anmäl dig här!
20171127 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2017

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
27-28 november 2017 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2017
Anmäl dig här!
20171127 Kurs

Dataskyddsförordningen

För organisationer inom offentlig sektor
27-28 november 2017 i Stockholm
Att lägga upp en strategi så att din verksamhet uppfyller kraven från det nya regelverket. Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap om det nya regelverket samt konkreta metoder för hur du kan arbeta med personuppgifter. Målet är att du efter kursens slut ska ha förståelse och kunskap om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar din organisation, hur ni kan förhålla er till den och utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt med integritetsskyddande processer och system.
Dataskyddsf%C3%B6rordningen
Anmäl dig här!
20171129 Konferens

Framtidens boende för äldre 2017

Boende för äldre – en av våra viktigaste samhällsfrågor!
29-30 november 2017 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2017
Anmäl dig här!
20171204 Konferens

Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017

Innovativa arbetssätt för en värdeskapande kommunikation
4-5 december 2017 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk kommunikation inom offentlig sektor. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt kopplar kommunikationen till organisationens övergripande mål och processer.
Strategisk+kommunikation+offentlig+sektor+2017
Anmäl dig här!
20171205 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2017

Strategisk planering och utformning av en boendemiljö som möter krav samt önskemål och behov hos brukarna
5-6 december 2017 i Stockholm
Varmt välkommen till en tvådagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta. Lyssna till talare inom områden som: kostnadseffektiva LSS-bostäder, prognostisering, brukardelaktighet och inflytande samt mycket mer!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2017
Anmäl dig här!
20171206 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2017

Är ABW svaret på en mer välmående, produktiv och effektiv arbetsplats? Och i så fall – hur ta du dig dit?
6 december 2017 i Stockholm

Temadag

Det nya arbetslivet
7 december 2017
Med fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av aktivitetsbaserade arbetssätt.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2017
Anmäl dig här!
20171206 Konferens

Customer Experience Summit 2017

Så säkerställer du en optimal kundupplevelse
6 december 2017 i Stockholm
Välkommen till vår konferens för dig som arbetar med kundupplevelse! Du får lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området!
Customer+Experience+Summit+2017
Anmäl dig här!
20171211 Kurs

Informationssäkerhet i offentlig sektor

Utifrån nya dataskyddsförordningen och NIS
11 december 2017 i Stockholm
Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap om det nya regelverket samt konkreta metoder för hur du bör arbeta med informationshantering och informationssäkerhet för att uppnå kraven. Målet är att du efter kursens slut ska ha förståelse och kunskap om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar er informationssäkerhet, hur ni kan förhålla er till den och utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt med integritetsskyddade processer och system.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor
Anmäl dig här!
20180124 Konferens

Elevhälsan 2018

Systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö
24-25 januari 2018 i Stockholm
Konferensen för dig som arbetar inom elevhälsoteamet. Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Elevh%C3%A4lsan+2018
Anmäl dig här!
20180124 Kurs

Offentlighet och sekretess

Utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen för ökad rättssäkerhet och kvalitet i arbetet
24-25 januari 2018 i Stockholm
Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap samt konkreta metoder för hur du tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelserna i ditt dagliga arbete på ett praktiskt sätt. Målet är att du efter kursens slut ska ha en djupare förståelse och kunskap om hur reglerna påverkar din organisation, hur du ska tolka dem och utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt.
Offentlighet+och+sekretess
Anmäl dig här!
20180124 Konferens

Smart stadsutveckling och förtätning av staden 2018

Att skapa framtidens attraktiva och hållbara stad!
24-25 januari 2018 i Stockholm
Vi på Ability Partner har utformat denna konferens just för dig som arbetar med stadsutveckling och förtätning! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Smart+stadsutveckling+och+f%C3%B6rt%C3%A4tning+av+staden+2018
Anmäl dig här!
20180130 Konferens

Trafikbuller 2018

Nationell bullerkonferens
30-31 januari 2018 i Stockholm
Hur hanterar du trafikbuller på bästa sätt? Varmt välkommen till två hela dagar med experter och praktikfall inom olika områden som delar med sig kring juridiken vad gäller trafikbuller, stadsplanering och ljuddesign, bullerstrategier och bulleråtgärdsprogram, bullerkartläggning och -mätning, aktuell forskning samt mycket mer! Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!
Trafikbuller+2018
Anmäl dig här!
20180131 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2018

Strategisk planering för att skapa attraktiva och jämställda anläggningar, aktivitetsytor och friluftsområden
31 januari -1 februari 2018 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2018
Anmäl dig här!
20180205 Konferens

Registrator 2018

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
5-6 februari 2018 i Stockholm
Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2018
Anmäl dig här!
20180205 Konferens

Fysisk aktivitet i skolan 2018

för bättre hälsa, inlärning och skolresultat
5-6 februari 2018 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om vikten av ökad fysisk aktivitet och dess positiva effekter på eleverna samt hur du framgångsrikt inför det i skolan. Arbetar du i skolledningen, elevhälsan eller som idrottslärare har du all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fysisk+aktivitet+i+skolan+2018
Anmäl dig här!
20180207 Konferens

Inomhusmiljö i skolan och förskolan 2018

Årets viktigaste konferens för en hälsosam inomhusmiljö för barn, elever och personal
7-8 februari 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om skolan och förskolans inomhusmiljö för dig som arbetar med tillsyn eller i skol- och förskoleledningen. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om hur vi tillsammans ska arbeta för att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö för både barn och lärare.
Inomhusmilj%C3%B6+i+skolan+och+f%C3%B6rskolan+2018
Anmäl dig här!
20180214 Konferens

Stora Tandsköterskedagen

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
14 februari 2018 i Stockholm
7 mars 2018 i Göteborg
Under denna konferens kommer vi ta upp många av de utmaningar som du ställs inför som tandsköterska och hur du kan arbeta för att stressa mindre men ändå får mer gjort på jobbet! Du får ta del av den senaste forskningen, lyssna till experter och praktikfall samtidigt som du får chansen att träffa och utbyta erfarenheter med branschkollegor.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen
Anmäl dig här!
20180214 Kurs

Personlig effektivitet

Verktyg och metoder för högre effektivitet i ditt arbete
14-15 februari 2018 i Stockholm
Denna kurs vänder sig till dig som vill ta kontroll över din tid och få mer saker gjorda av det du hade i åtanke. Du kommer att få konkreta metoder för hur du med enkla medel kan skapa en bättre struktur som frigör tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter.
Personlig+effektivitet
Anmäl dig här!
20180314 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

Strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan
14-15 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2018
Anmäl dig här!
20180321 Konferens

Hälsofrämjande arbetsplatser 2018

Strategier och metoder för att bygga hållbara resultat för både medarbetare och organisation
21-22 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till vår konferens om hur man skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Du får lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området!
H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande+arbetsplatser+2018
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter