99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20180319 Konferens

NPF I SKOLAN

Så säkerställer du en individanpassad undervisning samt en utvecklande och inkluderande lärmiljö för elever med NPF
19-20 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om om hur man individanpassar undervisningen utifrån elevens behov, önskningar och förutsättningar. Du får inspiration och kunskapsuppdatering kring området.
NPF+I+SKOLAN
Anmäl dig här!
20180321 Konferens

Kriskommunikation offentlig sektor 2018

Kriskommunikation och krishantering i en allt mer digital och komplex verklighet
21 mars 2018 i Stockholm
Du som arbetar med kommunikation har all anledning att delta! Varmt välkommen till en konferens bestående av en temadag på temat ”Kriskommunikation när drevet går” samt en hel konferensdag med olika talare på områden som: mänskligt beteende och psykologi inom kriskommunikation, långsiktig kriskommunikation – att vända opinionen och mycket, mycket mer!
Kriskommunikation+offentlig+sektor+2018
Anmäl dig här!
20180321 Konferens

Hälsofrämjande arbetsplatser 2018

Strategier och metoder för att bygga hållbara resultat för både medarbetare och organisation
21-22 mars 2018 i Stockholm
Välkommen till vår konferens om hur man skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Du får lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området!
H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande+arbetsplatser+2018
Anmäl dig här!
20180411 Konferens

Nämndsekreterare 2018

Fokus på en effektiv och korrekt nämndadministration i tiden
11-12 april 2018 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.
N%C3%A4mndsekreterare+2018
Anmäl dig här!
20180418 Konferens

Framtidens skoladministratör 2018

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
18-19 april 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du synliggör din komplexa roll och funktion i skolan, minskar stressen och skapar hållbara rutiner för service och administrativt stöd i skolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2018
Anmäl dig här!
20180423 Konferens

Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018

När kund- och användarupplevelsen står i fokus
Konferens 23 april 2018
Temadagar 24 april 2018
Välkommen till konferensen och mötesplatsen för dig som digital strateg inom offentlig sektor! Under en heldags konferens plus två temadagar får du ta del av den senaste utvecklingen inom kundfokuserad utveckling av webb, service och tjänster.
Webbstrategidagarna+offentlig+sektor+2018
Anmäl dig här!
20180425 Konferens

Framtidens förskola 2018

Systematiskt kvalitetsarbete • Ledarskap • Pedagogiska uppdraget
25-26 april 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt kvalitetsarbete, det pedagogiska uppdraget och för dig som utvecklingsledare eller förskolechef. Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förskolan och får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera i praktiken.
Framtidens+f%C3%B6rskola+2018
Anmäl dig här!
20180516 Konferens

Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet

Vad innebär det att kunden är utgångspunkten i innovations- och utvecklingsarbetet?
16-17 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du går från verksamhetsfokus till en mer kund- och serviceinriktad organisation för dig som ansvarig för medborgar- och kundservice.
Framtidens+servicefokuserade+kommun+och+myndighet
Anmäl dig här!
20180521 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2018

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
21-22 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2018
Anmäl dig här!
20180523 Konferens

Elevhälsan 2018

Systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö
23-24 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för dig inom elevhälsoteamet! Under två intensiva dagar får du lyssna till forskare och flera praktikfall om hur du framgångsrikt får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera i praktiken.
Elevh%C3%A4lsan+2018
Anmäl dig här!
20180529 Konferens

Registrator 2018

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
29-30 maj 2018 i Stockholm
Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.
Registrator+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Framtidens boende för äldre 2018

Boende för äldre – en av våra viktigaste samhällsfrågor!
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Framtidens LSS 2018

Separata spår för utförarverksamhet och handläggning
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om För dig som arbetar inom handläggning eller utförarverksamhet. Under två intensiva dagar med forskning, juridik och praktikfall inom brukardelaktighet, problemskapande beteende, missbruk och psykisk ohälsa i LSS-verksamheter och mycket mer!
Framtidens+LSS+2018
Anmäl dig här!
20180530 Konferens

Inomhusmiljö i skolan och förskolan

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot en god levnadsmiljö för elever och lärare
30-31 maj 2018 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om förskolan och skolans inomhusmiljö för dig som arbetar med tillsyn eller i skol- och förskoleledningen. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om hur vi tillsammans ska arbeta för att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö för både barn och lärare.
Inomhusmilj%C3%B6+i+skolan+och+f%C3%B6rskolan
Anmäl dig här!
20180917 Konferens

Fysisk aktivitet i skolan 2018

För bättre hälsa, inlärning och skolresultat
17-18 september 2018 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om vikten av ökad fysisk aktivitet och dess positiva effekter på eleverna samt hur du framgångsrikt inför det i skolan. Arbetar du i skolledningen, elevhälsan eller som idrottslärare har du all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Fysisk+aktivitet+i+skolan+2018
Anmäl dig här!
20180919 Konferens

Specialpedagogik i fokus

Aktuell forskning och beprövade metoder att använda i skolan för att främja kunskapsutveckling
19-20 september i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om forskningsbaserade metoder, insatser och förhållningssätt för att skapa bättre förutsättningar för elever med svårigheter i skolan för dig som specialpedagog. Under två hela dagar får du ta del av forskning och praktikfall inom området: Evidensbaserade och beprövade arbetssätt och anpassningar att använda i skolan för att främja elevernas lärande!
Specialpedagogik+i+fokus
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter