Registrator 2018

Fokus på juridiska uppdateringar, digitalisering och förändringsarbete samt all den kunskap och inspiration du behöver för att stärka dig i din roll som registrator.