Malin Sträng – Värmdö kommun & Mikael Johansson – VA Utveckling