Lena Karin Erlandsson – Högskolan i Halmstad och Lunds universitet