Allmänna Villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr. På vissa av våra konferenser kan deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr.

Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter som tillhandahålls av dig kommer att bevaras och används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med Ability Partners samarbetspartners. Då du anmäler dig till ett evenemang godkänner du våra allmänna villkor och sättet vi hanterar personuppgifter på i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer på följande länk om hur vi arbetar med personuppgifter och dina rättigheter: https://www.abilitypartner.se/integritetspolicy

Om du har frågor eller synpunkter kring hanteringen ber vi dig att i första hand kontakta oss skriftligen.

Kontaktuppgifter kring personuppgifter
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

E-post: personuppgifter@abilitypartner.se

Fotografering och filmning

Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt.

Övrigt

Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Stäng sidan