FRAMTIDENS SKOLA

Skolan är ett av våra viktigaste fundament och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning.

Det ställs höga krav på kvalitén i skolan och att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling. Ett led i detta är att säkra er egen kompetens, vi har här samlat vårt breda utbud av kompetensutvecklande konferenser, välj det ämne som passar just dig och din verksamhet bäst.

Varmt välkommen!Matematiksvårigheter 2017

Fokus på framgångsrika stödinsatser för ökad kunskapsutveckling och måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter
18-19 september 2017 i Stockholm

Läs mer här!Framtidens skoladministratör 2017

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
20-21 september 2017 i Stockholm

Läs mer här!Att leda och utveckla framtidens förskola 2017

Kvalitet och uppföljning • Ledarskap • Det pedagogiska uppdraget
20-21 september 2017 i Stockholm

Läs mer här!Förskoleklass 2017

Fokus på implementering av nya läroplanstexter och arbetssätt för ökad likvärdighet, kontinuitet och progression
26-27 september 2017 i Stockholm

Läs mer här!Psykisk ohälsa hos barn och unga

Fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt och metoder mot psykisk ohälsa inom skolan för ökad likvärdighet, kontinuitet och progression
18-19 oktober 2017 i Stockholm

Läs mer här!Inkluderande lärmiljöer 2017

Framgångsrika strategier, arbetssätt och metoder utifrån aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet
24-25 oktober 2017 i Stockholm

Läs mer här!