Intervju med Jacob Ståhle

Hur nya digitala och mobila möjligheter förändrar kundernas beteende och vad det kräver av dig

Jacob-webb I vårens upplaga av Webbstrategidagarna blandas keynotes med i olika praktikfall och paneldebatt. En keynote som är värd att lyfta fram är Jacob Ståhle, från Google, som ska prata om framtidens digitala och mobila kundbeteende och vilka krav det ställer på framtidens företag.

Vi valde att ställa några frågor till Jacob på det temat:

Vad krävs av företag och organisationer för att kunna erbjuda det kunden vill ha i framtiden?
Jag tror att den enskilt viktigaste utmaningen som företag måste klura ut är vilka delar av deras verksamhet som är extra känslig mot förändrat konsumentbeteende. Är det hemsida, mobila lösningar, specifika kundinteraktioner etc? Företagen måste säkerställa att de är snabbrörliga och har en organisation där snabba beslut kan tas och löpande test kan genomföras.

Förändring kommer ske allt snabbare framöver och bli allt mer komplext, de som är organiserade för att möta detta kommer lyckas bäst. Resten kommer bli ointressanta för konsumenter eftersom konkurrerande lösningar kommer bli märkbart mycket attraktivare. Tänk bara hur enkelt det är att jämföra saker på Internet och vilken ökad transparens vi sett de senaste åren.

Vilken inverkan kommer ny teknik som Google Glasses, 3D printing, quatified self, Internet of Things m.m. ha?
Det kommer bli mer komplext för företag att hänga med och veta vad de ska satsa på. En sak vi kan vara säkra på är att det blir allt svårare att nå igenom bruset. Att satsa på engagemang och relevans blir därför viktigt för att slå igenom.

Trender på ingång – vilka är de och hur kommer de att påverka?
Inträdesbarriärer på marknader har minskat i och med Internet. Twitter, Facebook, King, med flera börsnoteras för hutlösa summor, Mindcraft omsätter miljardbelopp, och i vissa fall är det endast ett mindre antal anställda som lyckas åstadkomma allt detta.

Att detta beteende sprider sig till andra branscher är väl inte osannolikt och de som kommer drabbas först tror jag är industrier som är väldigt lönsamma och har dålig innovationstakt. Där kan unga, snabbfotade och konsumentfokuserade företag kliva in och ta stor plats väldigt snabbt. Se hur förmedlare inom rese- och finansindustrierna har etablerat sig det senaste decenniet.

Du får lyssna mer till Jacob och många andra på Webbstrategidagarna 2014!

Intervjun är gjord av Anna Mankert, Projektledare, Ability Partner