Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Forum för kommunsekreterare 2023

Posted on

Välkommen till årets stora mötesplats för kommunsekreterare! Uppdatera dina juridiska kunskaper och ta del av både spännande forskning, expertis och massor av inspiration som hjälper dig att utveckla dig i din roll som kommunsekreterare.

Framtidens medborgarservice 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens digitala kundmöten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.