Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Cybersäkerhet 2023

Posted on

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra verksamheters informationssäkerhetsarbete och hur de arbetar framgångsrikt med sin cybersäkerhet.

Cyberattacker och incidentrespons- i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.