Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Nya öppna datalagen – så uppfyller du de legala kraven

Posted on

Välkommen till ett webbinarium med fokus på den nya öppna datalagens legala krav samt hur du hanterar öppna datalagen tillsammans med GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning samt Offentlighet- och Sekretesslagen (OSL). Du får de verktyg som du behöver i ditt arbete i och med implementeringen av lagen.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö Välkommen till årets viktigaste kurs om säkerhetsskyddsanalys för företag, myndigheter och kommuner.

NIS2 – det nya regelverket och ökade krav på kunskap om cybersäkerhet blir svensk lag

Posted on

Välkommen till ett webbinarium som förbereder dig för den nya lagen om ansvar och krav på kompetens inom cybersäkerhet.

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Posted on

Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter väljer rätt typ av avtal. Du får även lära dig hur du analyserar vilka områden som ska regleras i avtalet och hur de regleras.

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Posted on

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Molntjänster i offentlig sektor – juridik, säkerhet, upphandling

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs upphandling och avtal för molntjänster och drift i offentlig sektor som uppfyller säkerhets- och integritetskraven för data.

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Posted on

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.