Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

DORA

Posted on

Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om DORA – vilka som berörs av förordningen, vad den innehåller och vad som krävs för regelefterlevnad.

Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till årets viktigaste konferens om Säker digital kommunikation i offentlig sektor kopplat till informationssäkerhet och effektiva förvaltningsprocesser.

Framtidens välfärdsteknik 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om nyttoskapande välfärdsteknik för dig som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Passa på att höra om hur andra kommuner arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom socialtjänsten.

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Posted on

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om säker upphandling, implementering och förvaltning av molntjänster och IT system. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du säkerställer att upphandlings- och inköpsprocessen tar hänsyn till tekniska krav så väl som juridiska och säkerhetsmässiga krav.

Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Posted on

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.