Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett regelrätt sätt driver och utvecklar informationssäkerhetsarbetet samt hur du stärker verksamhetens riskhantering.