Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

AI Act- EUs nya AI-förordning

Posted on

Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om AI-Acts och andra regelverks krav på AI-system som din verksamhet innehar, erbjuder eller kommer att erbjuda.

DORA

Posted on

Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om DORA – vilka som berörs av förordningen, vad den innehåller och vad som krävs för regelefterlevnad.

Ekonom i högskolan 2023

Posted on

Välkommen till Ekonom i högskolan 2023 – årets mötesplats för ekonomer på institutions- fakultets- och förvaltningsnivå!