Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Employer branding & workplace experience

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om vad som efterfrågas idag för att vara kvalificerad som en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar med employer branding och rekrytering. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om vad som krävs för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare!

Intern kommunikation 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om medarbetar-kommunikation för dig inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation som möter morgondagens krav.

Stora chefsdagen offentlig sektor 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, människan och arbetssätt för dig som chef och ledare i en politisk styrd organisation. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en verksamhet som kan leda förnyelse och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.