Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Intern kommunikation 2021

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk internkommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation för dig i chefsposition eller kommunikatör. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation.