Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

Posted on

Varmt välkommen till ett nytt tillfälle av succékonferensen med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!

Utveckla dig som nämndsekreterare

Posted on

Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!