Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

AI Act- EUs nya AI-förordning

Posted on

Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om AI-Acts och andra regelverks krav på AI-system som din verksamhet innehar, erbjuder eller kommer att erbjuda.

Juridik för icke-jurister i kommunen

Posted on

Öka dina kunskaper om juridik i kommunal förvaltning och uppdatera dig på vad som krävs för att arbeta på ett rättssäkert sätt. Utöver aktuell tillämpning av en rad lagar såsom kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess så får du diskutera rättsliga nyheter kopplat till ärendehanterings- och beslutsprocessen i kommun.

Forum för kommunsekreterare 2024

Posted on

Välkommen till årets stora mötesplats för kommunsekreterare! Uppdatera dina juridiska kunskaper och ta del av både spännande forskning, expertis och massor av inspiration som hjälper dig att utveckla dig i din roll som kommunsekreterare.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Posted on

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Posted on

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Forum för nämndsekreterare 2023

Posted on

Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.