Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Säkerhetsskyddslagens krav – en introduktion

Posted on

Välkommen till ett webbinarium om vilka analyser och åtgärder krävs för att uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen!

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Posted on

Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter väljer rätt typ av avtal. Du får även lära dig hur du analyserar vilka områden som ska regleras i avtalet och hur de regleras.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Posted on

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om riskbaserat informationssäkerhetsarbete och kontinuitetsplanering för företag, myndigheter och kommuner.

Molntjänster i offentlig sektor – juridik, säkerhet, upphandling

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs upphandling och avtal för molntjänster och drift i offentlig sektor som uppfyller säkerhets- och integritetskraven för data.

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Posted on

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.