Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

IT-rätt offentlig sektor 2022

Posted on

Välkommen till Ability Partners nya konferens IT-rätt Offentlig Sektor – fokus på integritet, säkerhet och juridik i den digitala förvaltningen får du ta del av den senaste utvecklingen och viktiga rättsliga nyheter inom området! Välkommen till en högaktuell konferens där du får du lyssna till ledande experter och praktikfall!

Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur man implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet

Posted on

Uppdatera dig kring senaste rättpraxis inom informationssäkerhet och informationshantering samt lära dig mer om hur du praktiskt implementerar detta i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Varmt välkommen!

Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning

Posted on

Många arkivarier och ansvariga för informationsförvaltning behöver utveckla sitt arbete med att nå en säker och hållbar informationsförvaltning som uppfyller både de juridiska kraven inom dataskydd samt direktiven och förfarandet kopplat till informationssäkerhet. Därtill behöver man få ökade kunskaper om hur man får juridik, teknik och arkiv att samverka i praktiken. Varmt välkommen till Ability Partners nya kurs Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning.

Utveckla dig som nämndsekreterare

Posted on

Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Posted on

På denna kurs får du som registrator eller arkivarier en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Välkommen till en högaktuell kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens med ett separat valbart fördjupningspass om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två dagar får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.

Registrator 2022

Posted on

Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens arkiv och informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta av arkivfunktionen. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar, rättssäker, informationssäker och tillgänglig informationsförvaltning.