Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Intern kommunikation 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om medarbetar-kommunikation för dig inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation som möter morgondagens krav.

Stora chefsdagen offentlig sektor 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, människan och arbetssätt för dig som chef och ledare i en politisk styrd organisation. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en verksamhet som kan leda förnyelse och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

Framtidens press- och mediehantering

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk och målmedveten press- och mediehantering för dig som arbetar med extern kommunikation. Under en intensiv dag ger vi dig allt du behöver för att din organisation ska kunna hänga med i utvecklingen och framgångsrikt anta de utmaningar det nya tuffa medielandskapet medför.