Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Stora laboratoriumdagen 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ, säker och hållbar laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under en intensiv konferensdag får du ta del av expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.