Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Miljöinspektör 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Lyssna till ledande expertis, aktuell forskning och intressanta praktikfall kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.

Framtidens kontor och arbetssätt 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt bortom pandemin. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till ett socialt nav för samarbete och kreativitet?

Framtidens skolmiljöer 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om planering och om- och nybyggnation av framtidens skolmiljöer. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!

Strategisk lokalförsörjning 2022

Posted on

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om Strategisk lokalförsörjning – så möter du lokalbehoven genom samsyn och samlad styrning. Under en fullspäckad konferensdag fokuserar vi på strategier och arbetssätt som leder till en effektiv lokalförsörjning som möter behoven på kort och lång sikt.

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022

Posted on

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!