Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens badanläggningar

Posted on

Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Fokus för konferensen är hur du utvecklar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån din kommuns förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.