Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till årets viktigaste konferens om Säker digital kommunikation i offentlig sektor kopplat till informationssäkerhet och effektiva förvaltningsprocesser.

Framtidens välfärdsteknik 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om nyttoskapande välfärdsteknik för dig som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Passa på att höra om hur andra kommuner arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom socialtjänsten.

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Framtidens högskoleadministratör 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du kan tydliggöra högskoleadministratörens betydelsefulla roll och utveckla högskolans administrativa processer för ett mer effektivt verksamhetsstöd.

NIS2-direktivet

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens med experter och praktikfall om hur du tillämpar aktuell lagstiftning och vidareutvecklar informationssäkerhetsarbetet i enlighet med NIS2.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Posted on

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.

Medarbetarengagemang 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för dig som ledare eller i chefsposition inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en välmående, engagerad och högpresterande organisation.

Utveckla dig som nämndsekreterare

Posted on

Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!