Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens medborgarservice & kontaktcenter 2024

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens medborgarservice. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Posted on

Välkommen till en fokuskurs med en expert på juridiken inom ansvar och krav vid tredjelandsöverföring och användning av molntjänster.

Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning

Posted on

Välkommen till Ability Partners nya utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning. Under en fördjupande utbildning fokuserar vi på strategier och arbetssätt som leder till en effektiv lokalförsörjning som möter behoven på kort och lång sikt. Utbildningen avslutas med en nätverksdag med erfarenhetsutbyte!

Cybersäkerhet 2023

Posted on

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra verksamheters informationssäkerhetsarbete och hur de arbetar framgångsrikt med sin cybersäkerhet.

Skolsköterskedagen

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du som skolsköterska bidrar till elevhälsoteamets arbete genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot bakgrund av att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

AI Act- EUs nya AI-förordning

Posted on

Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om AI-Acts och andra regelverks krav på AI-system som din verksamhet innehar, erbjuder eller kommer att erbjuda.

AI i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om AI transformationen för dig som arbetar med digitalisering i offentlig förvaltning. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om framgångsrikt digitaliseringsarbete och hur man tillämpar AI och andra IT-verktyg på bästa sätt!

Juridik för icke-jurister i kommunen

Posted on

Öka dina kunskaper om juridik i kommunal förvaltning och uppdatera dig på vad som krävs för att arbeta på ett rättssäkert sätt. Utöver aktuell tillämpning av en rad lagar såsom kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess så får du diskutera rättsliga nyheter kopplat till ärendehanterings- och beslutsprocessen i kommun.

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Forum för kommunsekreterare 2024

Posted on

Välkommen till årets stora mötesplats för kommunsekreterare! Uppdatera dina juridiska kunskaper och ta del av både spännande forskning, expertis och massor av inspiration som hjälper dig att utveckla dig i din roll som kommunsekreterare.