Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Medarbetarengagemang 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för dig som ledare eller i chefsposition inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en välmående, engagerad och högpresterande organisation.

IT-rätt offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om IT-rättsliga nyheter kopplat till integritet, säkerhet och digitalisering inom offentlig sektor. Du får lyssna till ledande experter och praktikfall inom områden såsom GDPR, tredjelandsöverföringar, nya öppna data-lagen, NIS 2 och stärkt säkerhetsskyddslagstiftning med mera.

Utveckla dig som nämndsekreterare

Posted on

Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.

Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt bortom pandemin. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till ett socialt nav för samarbete och kreativitet?

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Posted on

Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!

Framtidens elevhälsa

Posted on

Välkommen till vår populära konferens! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!

Registrator 2023

Posted on

Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens arkiv och informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta i hanteringen av verksamhetens information. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du når en hållbar informationsförvaltning.

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.