Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens välfärdsteknik 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om nyttoskapande välfärdsteknik för dig som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Passa på att höra om hur andra kommuner arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom socialtjänsten.

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Medarbetarengagemang 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för dig som ledare eller i chefsposition inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en välmående, engagerad och högpresterande organisation.

Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt efter det nya normala. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till en värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation?

Framtidens skolmiljöer 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om planering och om- och nybyggnation av framtidens skolmiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, skolledare, arkitekt och byggentreprenör. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Posted on

Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!

Framtidens socialtjänst 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du anpassar dig efter den nya lagstiftningen och hur du tar dig ann det svåra och komplexa samhällsuppdraget.

Stora Tandsköterskedagen 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt, strategier och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag för att framgångsrikt kunna axla den mångfacetterade rollen som tandsköterska.

Framtidens skoladministratör 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.