Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Posted on

Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter väljer rätt typ av avtal. Du får även lära dig hur du analyserar vilka områden som ska regleras i avtalet och hur de regleras.

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.

Stora laboratoriumdagen 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ, säker och hållbar laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under en intensiv konferensdag får du ta del av expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.

Säker och trygg skola 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hälsofrämjande skolutveckling för dig som arbetar med barn och utbildning! Under en intensiv dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder skolans systematiska kvalitetsarbete för en säker och trygg lärmiljö.

Cybersäkerhet 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om cyberhoten och informationssäkerhet för företag och kommuner och myndigheter. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder praktiskt arbete med informationssäkerhet och skapar effektivt skydd mot cyberangrepp och incidenter.

Employer branding & workplace experience

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om vad som efterfrågas idag för att vara kvalificerad som en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar med employer branding och rekrytering. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om vad som krävs för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare!

Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du skapar de rätta förutsättningarna för ett gott socialt liv för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur olika kommuner och fastighetsbolag arbetar för att utveckla trygga, integrerade och jämlika stadsmiljöer som bidrar till social hållbarhet.

Miljöinspektör 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Lyssna till ledande expertis, aktuell forskning och intressanta praktikfall kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om riskbaserat informationssäkerhetsarbete och kontinuitetsplanering för företag, myndigheter och kommuner.

Framtidens kontor och arbetssätt 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt bortom pandemin. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till ett socialt nav för samarbete och kreativitet?