Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Nya öppna datalagen – så uppfyller du de legala kraven

Posted on

Välkommen till ett webbinarium med fokus på den nya öppna datalagens legala krav samt hur du hanterar öppna datalagen tillsammans med GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning samt Offentlighet- och Sekretesslagen (OSL). Du får de verktyg som du behöver i ditt arbete i och med implementeringen av lagen.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö Välkommen till årets viktigaste kurs om säkerhetsskyddsanalys för företag, myndigheter och kommuner.

NIS2 – det nya regelverket och ökade krav på kunskap om cybersäkerhet blir svensk lag

Posted on

Välkommen till ett webbinarium som förbereder dig för den nya lagen om ansvar och krav på kompetens inom cybersäkerhet.

Anpassad grundskola 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna för dig som arbetar inom anpassad grundskola. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Nya regler för personlig assistans 2023

Posted on

Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur du uppfyller kraven och når en rättssäker LSS-handläggning utifrån de nya reglerna för personlig assistans.

Nära vård i framtidens äldreomsorg

Posted on

Välkommen på konferensen som samlar ledande expertis och framgångsrika praktikfall kring hur man leder och utvecklar en äldreomsorg i framkant under helt nya förutsättningar.

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Posted on

Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter väljer rätt typ av avtal. Du får även lära dig hur du analyserar vilka områden som ska regleras i avtalet och hur de regleras.

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Posted on

Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Posted on

Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!

Framtidens elevhälsa

Posted on

Välkommen till vår populära konferens! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!