Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens elevhälsa

Posted on

Välkommen till vår populära konferens! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom framtidens behovsanpassade LSS-boende för dig som arbetar inom LSS-verksamhet eller lokalplanering. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur strategiskt planerar och utformar ett kvalitativt, modernt och hållbart LSS-boende som lever upp till hyresgästernas behov, krav och önskemål.

Stora Tandsköterskedagen 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt, strategier och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag för att framgångsrikt kunna axla den mångfacetterade rollen som tandsköterska.

Framtidens skoladministratör 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.

Fritidshem 2023

Posted on

Välkommen till Fritidshem 2023. På konferensen får du konkreta verktyg för hur du lyfter fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.