Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö Välkommen till årets viktigaste kurs om säkerhetsskyddsanalys för företag, myndigheter och kommuner.

Säkerhetsskyddslagens krav – en introduktion

Posted on

Välkommen till ett webbinarium om vilka analyser och åtgärder krävs för att uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen!