Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Posted on

Välkommen till årets viktigaste konferens om Säker digital kommunikation i offentlig sektor kopplat till informationssäkerhet och effektiva förvaltningsprocesser.

Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett regelrätt sätt driver och utvecklar informationssäkerhetsarbetet samt hur du stärker verksamhetens riskhantering.

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsskydd 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om säkerhetsskyddslagens krav och hur du skyddar verksamheten mot antagonistiska hot för företag och kommuner och myndigheter. För dig som är ansvarig för säkerhetsskydd inom företag, kommuner och myndigheter. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder praktiskt arbete med säkerhetsskydd och skapar effektivt skydd mot angrepp.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.

NIS2-direktivet

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens med experter och praktikfall om hur du tillämpar aktuell lagstiftning och vidareutvecklar informationssäkerhetsarbetet i enlighet med NIS2.