Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Säkerhetsprövningsintervju

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Posted on

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.