Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.

Framtidens badanläggningar

Posted on

Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Fokus för konferensen är hur du utvecklar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån din kommuns förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.