Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du skapar de rätta förutsättningarna för ett gott socialt liv för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur olika kommuner och fastighetsbolag arbetar för att utveckla trygga, integrerade och jämlika stadsmiljöer som bidrar till social hållbarhet.

Miljöinspektör 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Lyssna till ledande expertis, aktuell forskning och intressanta praktikfall kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.

Framtidens skolmiljöer 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om planering och om- och nybyggnation av framtidens skolmiljöer. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022

Posted on

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!