Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens medborgarservice & kontaktcenter 2024

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens medborgarservice. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.

Framtidens badanläggningar 2024

Posted on

Var med när branschen träffas och nätverka med kollegor och olika aktörer från hela landet!

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

Posted on

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!