Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens ledarskap i akademin 2023

Posted on

Varmt välkommen till en högaktuell konferens med fokus på framtidens ledarskap i akademin! Ta del av både aktuell forskning, intressanta praktikfall och nätverka och utbyt erfarenheter med ledare från hela högskolesverige!

Anpassad grundskola 2023

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna för dig som arbetar inom anpassad grundskola. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Posted on

Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal – passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!

Framtidens elevhälsa

Posted on

Välkommen till vår populära konferens! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!

Fritidshem 2023

Posted on

Välkommen till Fritidshem 2023. På konferensen får du konkreta verktyg för hur du lyfter fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.