Please install navxt breadcrumb wordpress.org/extend/plugins/breadcrumb-navxt/

Blog Archives

Framtidens högskoleadministration 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du kan tydliggöra högskoleadministratörens betydelsefulla roll och utveckla högskolans administrativa processer för ett mer effektivt verksamhetsstöd.

Ekonom i högskolan 2022

Posted on

Välkommen till Ekonom i högskolan 2022 – årets största mötesplats för ekonomer på institutions- fakultets- och förvaltningsnivå!

Säker och trygg skola 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om hälsofrämjande skolutveckling för dig som arbetar med barn och utbildning! Under en intensiv dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder skolans systematiska kvalitetsarbete för en säker och trygg lärmiljö.

Framtidens skolmiljöer 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens om planering och om- och nybyggnation av framtidens skolmiljöer. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!

Framtidens skoladministratör 2022

Posted on

Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.