Interaktiv Workshop Lokaler & fastigheter

10 framgångskriterier för hybridarbete – har er organisation alla förutsättningar för att lyckas?

Interaktiv workshop som hjälper dig att skapa en framgångsrik strategi för hybridarbete och en ovärderlig överblick över vilka områden du behöver fokusera på för att ta din arbetsplatsstrategi och medarbetarupplevelse till nästa nivå.

19 mars Stockholm
På plats

Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
115 21 Stockholm

Datum för Interaktiv Workshop

19 mars

Hybridarbete är här för att stanna. Vi har sett flera positiva effekter som t.ex. ökad upplevd individuell produktivitet, bättre balans mellan arbete och fritid och minskat antal klimatpåverkande resor. Men vi brottas också med en del utmaningar. Det kan vara tomma kontorslokaler, svårigheter att få till bra samarbeten eller nyskapande och innovation, on-boarding av nyanställda eller känslan av samhörighet och gemenskap. Dessutom upplever chefer i större utsträckning än medarbetare att distansarbete är ett hinder.

I samband med konferensen Framtidens kontor och arbetssätt kommer Jennica Lenning att hålla denna interaktiva workshop där du i realtid kan utvärdera om er organisation har vad som krävs för att lyckas med hybridarbete.

Du får hjälp att identifiera kritiska framgångskriterier som krävs för att skapa en framgångsrik hybrid arbetsmodell och ett distribuerat arbetssätt. Utifrån 15 års erfarenhet har Jennica samlat tio kriterier som lägger grunden för en lyckad strategi för hybridarbete.

Workshopen är vardagsnära och praktisk med konkreta tips och idéer som är enkla att ta till sig. Ni får också ta del av exempel och erfarenheter från andra organisationer. Det är ett unikt tillfälle att nätverka och dela lärdomar med de övriga deltagarna.

Missa inte vårt specialpris på workshopen om du samtidigt anmäler dig till konferensen Framtidens kontor och arbetssätt

Ur innehållet

  • Tillgång till väl beprövad 10-stegs modell för framgångsrikt hybridarbete
  • Kartläggning över styrkor och prioriterade områden att utveckla inom den egna organisationen
  • Konkreta tips på typer av åtgärder
  • Nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra organisationer
Workshopledare
Jennica Lenning
Arbetsplatsstrateg
Mindmove AB
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Ordinarie pris
4990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
3990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3990 kr per person.

Vad ingår?

I priset ingår dokumentation och fika.