Skolsköterskedagen-2024-konferens-1 februari
Konferens Skola & utbildning

Skolsköterskedagen

Fokus på sjuksköterskans roll, ansvar och arbetsuppgifter för en förebyggande och hälsofrämjande skola

Digitalt

Delta på distans

Datum för Konferens

1 februari

Konferensen om skolsköterskans utmanande och betydelsefulla arbete för välmående och presterande elever!

Skolsköterskan arbete innebär främst att bidra till elevhälsoteamets arbete genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot bakgrund av att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Något som utmärker skolsköterskans roll, förutom att man oftast är ensam i sin profession på skolan, är att man även samarbetar med andra professioner såsom pedagoger, vårdnadshavare och sociala myndigheter. Då främjande av elevernas hälsa har betydelse för lärandet och vice versa ställs idag höga krav på landets skolsköterskor vars roll har förändrats över tid och blivit alltmer betydelsefull.

På Ability Partners nya konferens Skolsköterskedagen får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en fullspäckad konferensdag får du lyssna till flera experter och praktikfall som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom skolsköterskans viktiga roll för en hälsofrämjande och förebyggande skola!

Ur innehållet

  • Så skapar du en bättre skolvardag och ökat välmående för elever utifrån förståelse för hjärnan och dess utveckling
  • Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete – hur kan vi stärka elevers välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa i skolvardagen?
  • Framgångsrik organisationsstruktur och ansvarsfördelning för en främjande och förebyggande elevhälsa på skolan
  • Ökat välmående genom övergripande arbetssätt och samverkan mellan instanser som sätter elevens behov i centrum
  • Samtalsstöd för elever och vårdnadshavare om levnadsvanor för engagemang kring hälsa och välmående
  • Om tillväxtkurvor, tillväxtreferenser, statistik och normalfördelning samt BMI-begreppet
Expertanförande
Speciellt inbjuden
Peter Friberg
Leg psykolog
Psykologiakademin
Åke Pålshammar
Neuropsykolog och senioruniversitetslektor
Uppsala Universitet
Klara Edlund
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi
Karolinska Institutet
Lars Hagenäs
Överläkare, docent i barnendokrinolog
Karolinska universitetssjukhuset
Praktikfall
Cathrine Sahlsten
Rektor
Stockholms stad
Carina Sandin
Skolsköterska
Stockholms stad
Åsa Bankert
Psykolog
Lomma kommun
Malin Jisander
Specialpedagog
Lomma kommun
Anna Bergevi
Rektor och enhetschef
Bjuvs kommun
Moderator och talare
Anette Rosell
Skolsköterska och verksamhetschef
Bjuvs kommun

Program

Läs vårt program direkt eller ladda ner som PDF.
Visa program
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Ordinarie pris
3990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
1990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 1990 kr per person.

Vad ingår?

I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan se konferensen igen under 30 dagar efteråt.