Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning

10 februari digitalt
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
Dataskydd och informationss%C3%A4kerhet i framtidens informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig

Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning

10 2022-02-10 11:38:46 2022-02-09 11:38:46 38 Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Många arkivarier och ansvariga för informationsförvaltning behöver utveckla sitt arbete med att nå en säker och hållbar informationsförvaltning som uppfyller både de juridiska kraven inom dataskydd samt direktiven och förfarandet kopplat till informationssäkerhet. Därtill behöver man få ökade kunskaper om hur man får juridik, teknik och arkiv att samverka i praktiken.

Därför har Ability Partner tagit fram den nya kursen Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning under ledning av Monika Wendleby, jurist, managementkonsult och partner, Passacon och Patrik Jonasson, IT-säkerhetsspecialist, dataskyddsombud och VD, IT-säkerhetsbolaget. Kursen ger dig den senaste juridiska uppdateringen inom GDPR och närliggande lagar samt tar upp regelverk kring informationssäkerhet.

Därtill får du ökade kunskaper om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid processkartläggning och framtagandet av informationshanteringsplaner i syfte att säkerställa dataskydd samt informationssäkerhet.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av två av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

 • GDPR och närliggande lagar i den digitala informationsförvaltningen
 • Tryckfrihet och offentlighets- och sekretesslagen i förhållande till dataskyddsreglerna – allmän handling i en digital värld, hantering av registerutdrag/begäran att utfå allmän handling, finalitetsprincipen, yttrandefrihet och journalistiska ändamål
 • Arkivlagen och arkivförordningen i förhållande till dataskyddsreglerna och skillnaden för myndigheter respektive arkivmyndigheter
 • Informationssäkerhet för arkivarier – vad är det?
 • Olika typer av risker och angrepp och vad man kan göra för att skydda sig
 • Direktiven och föreskrifterna kring informationssäkerhet
 • Hur du går tillväga för att få till ett väl fungerande systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken

Kursledare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult, partnerPassacon

Patrik Jonasson

IT-säkerhetsspecialist, dataskyddsombud, VDIT-säkerhetsbolaget
 • Unik kurs med kursledare inom både juridik och informationssäkerhet – du får ökade kunskaper om hur du får juridik, teknik och arkiv att samverka i praktiken
 • Ta del av viktiga dataskydds- och GDPR-frågor som rör dig som arkivarie – den senaste rättsutvecklingen och praxis
 • Dataskyddsreglerna i förhållande till annan lagstiftning – lär dig om GDPR i förhållande till arkivlagen, arkivförordningen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
 • Informationssäkerhet och gällande direktiv och förfarande som är viktigt för arkivet
 • Få veta mer om hur du hanterar komplexiteten vid processkartläggning och informationsförvaltning/arkiv i syfte att följa reglerna inom dataskydd samtidigt som du upprätthåller informationssäkerheten samt föreskrifter inom det

”Mycket bra mix mellan teori och praktik, diskussioner och föreläsningar”

”Bra föreläsare med stor erfarenhet och kunnighet inom området och branschen”

”Bra med fokus på praktisk tillämpning”

Pris

Om du anmäler dig till konferensen
Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022
betalar du endast
4.990 kr (1.500 kr i rabatt)
Ordinarie pris
6.490 kr
Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet