E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

Att utifrån individens behov utveckla verksamheten, digitalisera och införa välfärdsteknik

Konferens 23-24 september
Allmänt
Program / Talare
Intervjuer
Ladda ner PDF
E-h%C3%A4lsa%2C digitalisering och v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik 2019
Anmäl dig

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

23 2019-09-23 11:38:46 2019-09-23 11:38:46 38 E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Digitalisering och välfärdsteknik spränger gränser och ritar om vård- och omsorgskartan!

Idag är det en självklarhet att nyttja de digitala möjligheterna och välfärdsteknik för att nå en ökad effektivitet och kvalitet inom kommunal vård- och omsorg. Men uppdraget är komplext och det är mycket att mäkta med för att resultaten ska bli hållbara på lång sikt. Hur integrerar du digitaliseringsarbetet och införandet av välfärdsteknik med kommunens övriga IT arbete? Hur får du med dig personalen och ökar den digitala kompetensen? Hur säkrar du ett kvalitativt och jämlikt införande av välfärdsteknik i äldreomsorg och socialtjänst?

På Ability Partners konferens och mötesplats, E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik, den 23-24 september får du svar på dessa frågor och många fler!

Ta chansen och delta på vår populära konferens och utveckla teamets arbetssätt!

Ur innehållet

 • Kvalitet i digitalt förändringsarbete genom helhetsgrepp kring verksamhetsutveckling och digitalisering
 • Digitalisering och implementering av välfärdsteknik baserat på forskning och beprövad erfarenhet
 • Individen i fokus – så  implementerar du välfärdsteknik utifrån behov
 • Digital kompetensutveckling och effektivt ledarskap – så får du med personalen
 • Inkluderande arbetssätt för minskat digitalt utanförskap – goda exempel
 • Trender och utveckling inom AI, trygghetsskapande välfärdsteknik och robotar

Moderator

Ann-Sofie Mårtensson

Seniorstrateg, digitalisering och eHälsaRISE SICS

Speciellt inbjudna

Britt Östlund

ProfessorKTH

Peter Larsson

Särskild utredareRegeringen

Björn Arvidsson

PolicyutvecklingsansvarigRoche

Helena Nilsson, Enhetschef välfärdsteknologi och systemförvaltning, Västerås stad
Helena Robertsson, Utvecklingsstrateg IT, Eskilstuna kommun
Stina Nyman, Utvecklingsledare digitalisering och välfärdsteknik, Eskilstuna kommun och projektledare SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi
Anna-Maria Andersson, Verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun och projektledare SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi
Katarina Koto, Projektledare Digitalt medarbetarskap, Solna stad
Sara Ravén, Delprojektledare Digitalt medarbetarskap, Solna stad
Sara Hansson, Projektledare e-hälsa och digitalisering, Rättviks kommun
Ann-Sophie Gustafsson, Utvecklingsledare inom välfärdsteknik, Karlstads kommun
Linda Bergkvist, Universitetslektor informatik, Karlstads universitet
Charlotte Bäccman, Universitetslektor psykologi, Karlstads universitet
Per Calais, Stödassistent kognitionsteamet, Karlstads kommun
Åsa Wall, Planeringsledare välfärdsteknik, Göteborgs stad

 • Få de senaste kunskaperna om hur du möter framtida utmaningar inom vård och omsorg genom digitalisering och införandet av välfärdsteknologi
 • Ta del av den senaste forskningen och praktiska erfarenheterna kring införandet av digitala flöden och välfärdsteknologi
 • Inspireras av högaktuella praktikfall som ger dig konkreta tips på hur du tar ditt utvecklingsarbete till nästa nivå
 • Lär dig om arbetsmetoderna som leder till ett hållbart förändringsarbete där brukarna är delaktiga och där teknik och det digitala införs successivt
 • Uppdatera dig inom trender och den senaste utveckling av välfärdsteknologi, robotteknik, AI och digitalisering
 • Delta på en skräddarsydd konferens för dig som arbetar med strategiska frågor kring teknik och digitalisering i vård och omsorg och socialtjänst
 • Få en unik chans att nätverka och träffa kollegor från hela landet som arbetar med samma frågor som du

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5, där 5 är mycket bra!

Pris

Konferens 8.490 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet