Ekonom i högskolan 2022

Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt

21 september 2022
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Anmäl dig
Ladda ner PDF

Ekonom i högskolan 2022

21 2022-09-21 11:38:46 2022-09-20 11:38:46 38 Ekonom i högskolan 2022 Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt Digitalt eller Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt

Högskolesektorn har genomgått stora förändringar, både organisatoriska och strukturella och just nu är vi inne i en omvälvande tid av både pandemi och försämrat säkerhetsläge. Vi lever med ständiga förändringar och universiteten får ett allt tydligare ansvar för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Vad innebär detta för högskolesektorn i allmänhet och för ekonomifunktionen i synnerhet? Vilka tydliga förändringar står vi inför och vilka kompetenser och förmågor är viktiga att utveckla för att leva upp till nya krav?

Som ekonom och controller inom högskolesektorn verkar du i en komplex organisation med ett viktigt ansvar att skapa ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt. Man har mycket att vinna på att utveckla sina processer och arbetssätt och därför är vi glada att kunna presentera en helt ny mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan ekonomer i högskolesektorn. En dag som vi hoppas kommer att ge dig både ny kunskap, inspiration och praktiska verktyg för hur du kan utveckla mer effektiva processer för ekonomisk styrning och uppföljning mot högskolans verksamhetsmål.

Välkommen till årets största mötesplats för ekonomer på institutions- fakultets- och förvaltningsnivå!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Trendspaning kring framtidens högskola – viktiga förändringar som påverkar ditt arbete
  • Så skapas effektiva processer för planering, budget, uppföljning och prognos
  • Projektuppföljning och rapportering – så får du bättre koll på kostnaderna
  • Retorik för ekonomer – så når du ut med ditt budskap till icke-ekonomer i akademin
  • Effektorienterad resultatstyrning – så utvecklas mål och indikatorer för styrning och uppföljning

Moderator och expertanförande

Maria Andersson

EkonomipedagogLyceum

Expertanföranden

Kenneth Eliasson

UtredareEkonomistyrningsverket

Petra Brask

Effektivitetsexpert Petra Brask & Partners

Magnus Mörck

Strategisk ProduktägareLadokkonsortiet

Knut Fahlén

Senior Managementkonsult, CMC, PhD Ekan Management

Praktikfall och övriga talare

Lena Törnborg

Enhetschef, Controller Linköpings universitet

Anders Ahlin

Ekonom Göteborgs universitet

Cecilia Glover

Strateg EU-finansiering Luleå tekniska universitet

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Pris

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Pris konferens 7.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet