Elevhälsan 2019

Strategiskt och förebyggande elevhälsoarbete som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa!

Konferens 23-24 januari 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Elevh%C3%A4lsan 2019
Anmäl dig

Elevhälsan 2019

23 2019-01-23 11:38:46 2019-01-24 11:38:46 38 Elevhälsan 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Årets konferens för hela elevhälsoteamet!

Vill du lära dig mer om hur elevhälsoarbetet blir en del av skolans systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete i syfte att skapa en skolmiljö som främjar både lärande och hälsa? På Ability Partners konferens Elevhälsan 2019 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om strategiskt och förebyggande elevhälsoarbete som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Så skapar du förutsättningar och strukturer för en elevhälsa som verkar både kunskapsutvecklande och hälsofrämjande
  • Hur du bygger upp en organisationsstruktur där elevhälsan arbetar tvärprofessionellt och är en integrerad del i skolan och skolutvecklingen
  • Att skapa en väl fungerande skolvardag för ALLA – framgångsrikt elevhälsoarbete som gör skillnad i klassrummet
  • Hälsofrämjande skolutvecklig och psykisk hälsa – hur skapa en skolmiljö som bidrar till att stärka elevers psykiska hälsa och välmående
  • Samverkan mellan instanser – så skapas ett framgångsrikt samarbete mellan skolan, föräldrar, BUP och socialtjänst
  • Hur följa upp och utvärdera insatserna för framgångsrikt elevhälsoarbete?

Moderator och talare

Ellen Claesdotter Pettersson

Verksamhetschef elevhälsaBjuvs kommun

Fördjupningspass: Lågaffektivt bemötande – hur hantera elever med problemskapande beteende?

Bo Hejlskov Elvén

Leg. psykolog/clinical psychologist

Fördjupningspass: Hur bygga upp och utveckla ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete

Hans-Åke Scherp

Docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskapKarlstads universitet

Åke Malmeling

Elevhälsochef/utvecklingschefHjo kommun

Anna Bengtsson, Specialpedagog, Spekerödsskolan, Stenungsunds kommun
Maria Kempe Olsson, Rektor, Kastellegårdsskolan, Kungälvs kommun
Ellen Claesdotter Pettersson, Verksamhetschef elevhälsa, Bjuvs kommun
Åsa Malmström, Barn- och skolläkare, skribent, Bjuvs kommun
Desirée Ottosson, Kurator, SPSM
Thomas Hallberg, Rektor, Krokoms kommun
Åse Victorin, Barn- och skolläkare, skribent, Qleva
Patrik Forshage, Utbildningschef, Täby kommun

”Fantastiskt intressanta föreläsningar! Som deltagare kände man en röd tråd genom hela konferensen, vilket var väldigt skönt för många upprepade saker fast ur sitt egna perspektiv/områdesfokus”

”Väldigt bra talare, vi hittade intressanta ideer och saker vi ska göra från allihop”

”Jag hade fått förståelse hur stort glapp är mellan lärare och hälsoteam i elevhälsans frågor”

”Varierat innehåll och många bra föreläsare”

”Bra föreläsningar, bra moderator, mycket bra faciliteter samt ett flyt med fika och mat som är så viktigt vid konferenser”

Pris

Konferens 7.490 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 4.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Tillbaka till kalendariet