Elevhälsan 2020

För ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som stöttar och utvecklar mot kunskapsmålen!

Konferens 22-23 januari 2020
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Elevh%C3%A4lsan 2020
Anmäl dig

Elevhälsan 2020

22 2020-01-22 11:38:46 2020-01-22 11:38:46 38 Elevhälsan 2020 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Hur kan vi arbeta mer systematiskt med elevhälsan för att alla elever ska kunna fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbildning tillgodosedd?

Många skolor brottas med utmaningen att gå från akuta insatser och åtgärder på individnivå till ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete.

Att skapa en skolmiljö som främjar både lärande och hälsa för alla elever kräver helt nya former av fördjupad samverkan över professionsgränser och för det krävs nya och mer effektiva arbetssätt.

På Ability Partners konferens Elevhälsan 2020 får du ta del av aktuell forskning och den senaste utvecklingen kring hur du får lärande och elevhälsa att gå hand i hand!

Ur innehållet

  • Så bygger du upp en organisationsstruktur som ger förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete
  • Hur skapas en strukturerad och tvärprofessionell samverkan utifrån ett helhetsperspektiv på barnets behov?
  • Så integrerar du elevhälsoarbetet i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet
  • Hälsofrämjande, tillgängliga och hjärnsmarta lärmiljöer– så skapas ett framgångsrikt elevhälsoarbete som stöttar och utvecklar mot kunskapsmålen
  • Hur kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska problematisk skolfrånvaro?

Speciellt inbjudna

Malin Valsö

VD, Leg psykolog, författareElevhälsokonsulterna

Malin Gren Landell

Leg psykolog / Leg psykoterapeutLandell i skolan

David Edfelt

Leg psykolog och författareProvivus

Lina Axelsson Kihlblom

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningenNynäshamns kommun

Moderator

Christina Stenhammar

Verksamhetschef Centrala elevhälsan, UtbildningsförvaltningenUppsala kommun

Övriga talare och praktikfall

Erik Hall

Biträdande rektor, VisättraskolanHuddinge kommun

Tikki Stanic

Kurator, VisättraskolanHuddinge kommun

Ida Necovski

Specialpedagog och författareUnacum Kompetens

Frank Wedding

Rektor KattegattgymnasietHalmstads kommun

Ann-Christine Wennergren

Docent i pedagogik/Vetenskaplig ledare HögskolanHalmstad/Ängelholms kommun

Ann Lindgren

Pedagog med NPF-inriktning, Centrala elevhälsanNorrtälje kommun

Carina Forsberg

Enhetschef, Centrala elevhälsanNorrtälje kommun

Lars Uddbäck

UtvecklingsledareRegion Kronoberg

Carolin Emond

Skolsköterska och projektledare GoFaRHelsingborgs stad

Gustaf Andersson

Utvecklingsstrateg, ElevhälsaHelsingborgs stad

Maja Lindqvist

Kvalitetsutvecklare, lärare, specialpedagog och handledareALSA Pedagogik

”Mycket bra! Intressanta och lärorika föreläsningar!”

”Det var en bra spridning av teori och praktiska exempel”

”Stimulerande, gav nya konkreta tankar kring hur vi kan arbeta förebyggande”

”Vårt elevhälsoteam blev jättepeppade och känner att vi fick med oss massor när det gäller att verkligen kunna göra en förändring!”

Pris

Konferens 7.490 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 4.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Liknande evenemang

Tillbaka till kalendariet