Elevhälsan 2020

Hur får du lärande och elevhälsa att gå hand i hand? Välkommen till succékonferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som skapar bästa möjliga skolresultat.