En förskola för alla

Strategier och metoder för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn

Konferens 16-17 mars 2016
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
En f%C3%B6rskola f%C3%B6r alla
Anmäl dig

En förskola för alla

16 2016-03-16 11:38:46 2016-03-16 11:38:46 38 En förskola för alla Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i förskolan är i fokus såväl politiskt, nationellt som på lokal nivå. Förskolan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, stärka kompetensen och utveckla en inkluderande och tillgänglig verksamhet.

Du som arbetar med utveckling och stöd, antingen i en roll som chef eller utvecklare eller som tal- eller specialpedagog, har en viktig roll i att välja de strategier och metoder som ger effekt. Att leda förändring och få till ett förändrat förhållningssätt.

Det är dags att alla barn får likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande! På konferensen ”En förskola för alla” får du aktuell forskning och erfarenheter kring hur du hanterar dessa utmaningar och skapar en inkluderande och tillgänglig förskola.

Ur innehållet

  • Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn – aktuell forskning och erfarenheter
  • Förebyggande arbete där tal- och specialpedagoger, verksamhet och habilitering samverkar
  • Strategier för en inkluderande tillgänglig förskola med ett nytt förhållningssätt och utvecklad lärmiljö
  • Kollegialt lärande och en förskola för alla – så får du pedagogerna att känna ansvar och driva utvecklingen
  • Utmanande och stimulerande lärmiljöer – framgångsrika anpassningar i såväl inne- som utemiljön
  • Små barn med autism – att framgångsrikt skapa lärmiljöer som svarar upp mot barnens behov
  • Flerspråkiga barn i förskolan – forskning och erfarenheter kring språkutvecklande arbetssätt och inkluderande lärmiljöer
  •  Likabehandling i förskolan – nya uppdateringar

Speciellt inbjudna

Ordförande

Elisabeth Ståhl, Förskolechef, Uppsala kommun
Mimmi Öberg, Specialpedagog, Uppsala kommun
Elisabet Nord, Verksamhetschef, Falkenbergs kommun
Liselott Wihlbäck, Specialpedagog, Umeå kommun
Susanne Karlsdotter, Verksamhetschef förskola, Norrtälje kommun
Edvard Lindqvist, Resurspedagog, Södermalms stadsdelsförvaltning

”Mycket bra! Varierande föreläsningar och bra kvalitet!”

”Alla föredrag var mycket intressanta!”

”Bra talare, bra lokaler, mycket bra mat, bra arrangemang!”

 

En-forskola-för-alla

Pris

Konferens 7.280 kr exkl. moms

Mängdrabatt

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.480 kr exkl. moms för konferensen.

Tillbaka till kalendariet