Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering9 november 2021
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Energif%C3%B6rs%C3%B6rjning och eln%C3%A4tskapacitet vid samh%C3%A4llsbyggnadsplanering
Anmäl dig

Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering

09 2021-11-09 11:38:46 2021-11-08 11:38:46 38 Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om kapacitetsutmaningen, energiomställning och elektrifiering för dig som arbetar med samhällsbyggnad och/eller med klimatfrågor!

Sverige står just nu inför stora utmaningar. Många sektorer som idag släpper ut mycket koldioxid, som industrier och transporter, håller som bäst på att ställa om från fossila bränslen till eldrivna lösningar. Företag vill etablera sig eller expandera i våra växande städer. Behovet av digitala lösningar och tjänster blir större. Allt detta gör att efterfrågan på el ökar. Samtidigt växer andelen förnybar energi från vind och sol snabbt. Att samhället elektrifieras är positivt och nödvändigt, eftersom det är en förutsättning för både tillväxt och hållbarhet. Men den ökade efterfrågan ställer också krav på ett starkt och modernt elnät. Vilka utmaningar står vi inför vid statsbyggnation och hur kan vi bemöta dem för hållbar samhällsutveckling? På Ability Partners nya konferens Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv konferensdag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hållbar tillväxt och elektrifiering vid stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad och/eller med klimatfrågor.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Sveriges elutmaning och framtidens energisystem – lägesrapport om kapacitetsbristen och vart vi är på väg
  • Så kan man lösa och ta hänsyn till energifrågan för att säkerställa energiförsörjningen vid nybyggnation och exploatering
  • Energiförsörjning och elnätskapacitet vid investeringar, expansion och nya etableringar
  • Effektiva samverkansformer för att få till en förbättrad långsiktig planering av elnäten och möta kapacitetsutmaningen
  • Elektrifiering av fordon och trafik – nuläge och framtid samt dess konsekvenser för planeringen
  • Effektivisering av tillståndsprocessen och utbyggnaden av elnät – varför tar det så lång tid att bygga ut elnäten och vad vi kan göra idag tills regelverket förändras

Expertanföranden

Gustaf Rundqvist Yeomans

Energimarknadsanalytiker Sweco

Peter Blomqvist

Konsult Profu

Katarina Larsson

TillståndschefSvenska kraftnät

Övriga talare och praktikfall

Marta Fallgren

Miljöchef Region Uppsala

Anna Karlsson

Energistrateg Länsstyrelsen Uppsala län

Linnea Nedar

Hållbarhetsledare Uppsala kommun

Linda Werther Öhling

Projektledare Eskilstuna kommun

Richard Carstedt

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten

Ted Lundberg

Energi- och klimatrådgivare Järfälla kommun

Moderator

Erica Edfelft Wehjte

Head of Energy MarketsSweco Sverige
  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 24 september
Konferens 6.490 kr (1.500 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 29 oktober
Konferens 6.990 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Konferens 7.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 24 september
Digital konferens 5.490 kr (1.500 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 29 oktober
Digital konferens 5.990 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Digital konferens 6.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet