Förskoleklass 2017

Fokus på implementering av nya läroplanstexter och arbetssätt för ökad likvärdighet, kontinuitet och progression

Konferens 26-27 september 2017
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
F%C3%B6rskoleklass 2017
Anmäl dig

Förskoleklass 2017

26 2017-09-26 11:38:46 2017-09-26 11:38:46 38 Förskoleklass 2017 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Det händer mycket just nu vad gäller förskoleklassen som skolform! Äntligen har vi ett eget läroplanskapitel som förtydligar syftet, det centrala innehållet och likvärdigheten! Men hur ska innehållet utformas för att uppfylla uppdraget och hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om förskoleklasspedagogikens grundstenar? Förskoleklassens uppdrag spänner över en stor och komplex del av barnens utveckling och lärande. Utmaningarna med knappa resurser och växande barngrupper gör inte saken lättare.

Denna konferens kommer att ge dig praktiska tips och råd för hur du med enkla medel kan lyfta förskoleklassens kvalitet till en helt ny nivå.

Ur innehållet

  • Implementering av nya läroplanen – hur ska innehållet utformas för att uppfylla uppdraget?
  • Så skapas övergångar som främjar kontinuitet, utveckling och lärande
  • Lärande lek i förskoleklassen – så skapar du ett lärande som utgår från barnens lust, nyfikenhet och intresse att lära
  • Pedagogisk modell för att utmana elevers matematiska tänkande på rätt nivå
  • Effektiva metoder för att göra eleverna läs- och skrivberedda inför åk1
  • Så använder du IKT som ett kreativt pedagogiskt verktyg i förskoleklassen
  • Lär dig mer om lågaffektivt bemötande, äventyrspedagogik, grupprocesser, tematiskt arbetssätt och kollegialt lärande m.m

Speciellt inbjudna

David Edfelt

Leg psykolog och författareProvivus

Övriga talare och praktikfall

Moderator

”Det var länge sedan jag fick ut så mycket av en fortbildning”

”Fantastisk konferens!”

”Hög klass på talare – inspirerande och väldigt givande”

”Superbra konferens, bra service och fint anordnat!”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Boka senast 15 september
Konferens 6.490 kr – 500 kr rabatt
Ordinarie pris 6.990 kr

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet