Framtidens arkiv och informationsförvaltning 20238 februari 2023
Digitalt via livestream

Allmänt
Program
Intervju
Ladda ner PDF
Framtidens arkiv och informationsf%C3%B6rvaltning 2023
Anmäl dig

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

08 2023-02-08 11:38:46 2023-02-07 11:38:46 38 Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Välkommen till vårens viktigaste konferens om arkiv och informationsförvaltning!

Att arbeta strategiskt och evidensbaserat med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en mer effektiv och digital förvaltning. Hur tar du ett helhetsgrepp och utvecklar en säker och långsiktigt hållbar hantering av verksamhetens information? Hur få till resurser och använda dem på ett sätt som leder till en hållbar informationshantering? Hur förbereder du dig inför framtidens arkiv, lyckas med leveranserna och ett effektivt och säkert tillgängliggörande av information?

På Ability Partners konferens Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023 fördjupar vi oss i dessa frågor under interaktiva former! Ta chansen att lyssna till inspirerande och kunniga experter och praktikfall som delar med sina kunskaper.

Ur innehållet

 • Framtidens arkiv och informationsförvaltning – Arkivering by Design, ENA, eID, e underskrifter
 • Så nås effektivitet, rättssäkerhet och informationssäkerhet i en digital informationshantering
 • Hur du lyckas med digitala leveranser till e-arkiv och att effektivt tillgängliggöra information
 • Så nås en hållbar informationsförvaltning genom styrning, ledningssystem och standarder
 • Arkiv och IT i samverkan – informationshantering, innovation och datadriven verksamhet

Moderator

Caspar Almalander

InformationshanteringsstrategSveriges Kommuner och Regioner

Expertanföranden

Sofia Särdquist

Arkivarie Riksarkivet

Petra Fogelberg

Projektledare standardisering Svenska institutet för standarder, SIS

Övriga talare och praktikfall

Anders Gidlöf

E-arkivarie Riksantikvarieämbetet

Anders Söderlind

EnhetschefRegionarkivet Region Stockholm

Andreas Martinsson

Enhetschef Datadriven verksamhet och analys Trafikverket

Bente Alexandersson

Enhetschef InformationshanteringTrafikverket

Lovisa Rosengren

IT-arkivarie Malmö stadsarkiv

Tova Stärn

IT-arkivarie Malmö stadsarkiv

Caroline Boode

Arkivarie Linnéuniversitetet

Johan Sahlin

Arkivarie Linnéuniversitetet

Gert Ytterby

Projektledare/Verksamhetsutvecklare Försäkringskassan
 • Uppdatera dig på hur du når en effektiv och säker informationsförvaltning i praktiken
 • Ta del av hållbara strukturer och arbetssätt för effektiv, långsiktig och rättssäker informations- och arkivhantering
 • Lär dig mer om hur du säkerställer kvalitet, informationssäkerhet samt verksamhetsnytta av arkivfunktionen och informationsförvaltningen
 • Få kunskap om hur du framgångsrikt inför och förvaltar ett e-arkiv i din verksamhet
 • Informera dig om läget i nationella och internationella projekt som rör digitalt bevarande, digitalt informationsutbyte samt e-ID och e-underskrifter
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor

”Bra mix med intressanta talare”

”Jag fick med mig mycket intryck och uppslag till vårt arbete här hos oss så konferensen gav mig väldigt mycket”

”BRA och intressanta ämnen och talare genom hela konferensen”

”Högaktuella ämnen som togs upp och bra föreläsare som delade med sig av väldigt kloka tankar och pedagogiska upplägg och exempel”

”Intressanta föreläsare och mycket matnyttigt”

”Toppenbra!”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens
Pris 7.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
Tillbaka till kalendariet