Framtidens förskolemiljöer 20217 september 2021
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er 2021
Anmäl dig

Framtidens förskolemiljöer 2021

07 2021-09-07 11:38:46 2021-09-06 11:38:46 38 Framtidens förskolemiljöer 2021 Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och utvecklar förskolans lokaler och lärmiljöer! Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och utvecklar förskolans lokaler och lärmiljöer!

Samhället och kommuner står idag inför en stor utmaning  med de många ny- och ombyggnationer av förskolor som behöver göras. Att i utvecklingen av förskolans lokaler skapa goda pedagogiska lärmiljöer är av stor vikt för barns hälsa, lärande och utveckling!

Vad säger forskningen om vad som utgör goda och hälsofrämjande lärmiljöer för barn i förskolan? Hur skapas förskolor där barnen utmanas till lärande genom en tydlig och estetisk inbjudande pedagogisk miljö? Hur ser framtidens flexibla förskolor ut som möjliggör anpassning av rum utifrån behov? Hur utvecklas stimulerande, trygga och hälsofrämjande utemiljöer i förskolan?

På Ability Partners nya konferens Framtidens förskolemiljöer 2021 får du svar på dessa frågor och många fler! Ta chansen att lyssna till inspirerande och kunniga experter och praktikfall som delar med sig av den senaste utvecklingen och konkreta erfarenheter.

Ur innehållet

  • Att framgångsrikt utveckla framtidens förskola och dess lärmiljöer för att möta upp mot dagens och morgondagens behov
  • Så implementerar du en god fysisk, social och pedagogisk miljö som bidrar till en likvärdig förskola av hög kvalitet
  • Förskolans lokaler, rum, inredning och material – utformning av framtidens pedagogiska miljöer
  • Funktionsprogram för förskolan – smart lokalutformning för en god lärmiljö, yteffektivitet och flexibilitet
  • Utveckling av befintliga förskolelokaler – att med enkel ombyggnaion och inredning skapa jämställda och inkluderande lärmiljöer
  • Förskolans utemiljöer – den senaste forskningen och erfarenheterna av att skapa trygga och stimulerande utemiljöer

Moderator och talare

Martin Gråfors

Pedagogisk samordnareBotkyrka kommun

Expertanföranden

Katinka Vikingsen

Rektor förskola och författare

Suzanne de Laval

Arkitekt och Tekn. DrArkitekturanalys

Mia Heikkilä

Docent i pedagogikMälardalens högskola

Övriga talare och praktikfall

Helen Josefsson

Rektor förskolaJärfälla kommun

Jonna Isacson

Arkitekt och expert lärmiljöer Cedervall Arkitekter

Suzanne Lagerqvist

FastighetsutvecklareNacka kommun

Ann Sundman Brott

UtbildningsstrategNacka kommun

Erik Franzon

IntendentÅre kommun

Peter Bydén

Byggnadsingenjör Årehus

Anna Jonasson

Arkitekt ÅWL Arkitekter

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet