Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga

Attraktiva utemiljöer för lek, utveckling och hälsa!

Konferens 27-28 mars 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens lek- och utemilj%C3%B6er f%C3%B6r barn och unga
Anmäl dig

Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga

27 2019-03-27 11:38:46 2019-03-27 11:38:46 38 Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

I takt med att staden förtätas ökar konkurrensen om marken. Samtidigt kvarstår barn- och ungas behov av attraktiva, tillgängliga och utvecklande lek- och utemiljöer. På Ability Partners nya konferens Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera forskare och praktikfall om hur du framgångsrikt planerar, utformar och förvaltar utemiljöer för barn och unga!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Så bygger vi en stad för barn och unga med plats för attraktiva lek- och utemiljöer – från planering till gestaltning
  • Hur tar vi på bästa sätt tillvara på befintliga ytor och skapar naturliga lekmiljöer i staden
  • Så lyfter du in olika behov och skapar inkluderande, jämlika och jämställda lek- och utemiljöer
  • Så hittar du balansen mellan säkerhet och utmaning i utformandet av barns lekmiljöer
  • Barn i det offentliga rummet – att skapa en utemiljö utifrån barns perspektiv
  • Kvalitet i barns lek- och utemiljöer – verktyg för värdering och utveckling
  • Sambandet mellan utemiljöer och barns utveckling – senaste forskningen

Speciellt inbjudna

Märit Jansson

Docent i landskapsplaneringSveriges lantbruksuniversitet

Janne Wahlstedt

SäkerhetschefHAGS

Cecilia Boldemann

Docent, institutionen för folkhälsovetenskapKarolinska institutet

Moderator och talare

Maria Hernberg

Landskapsarkitekt och avdelningschefWSP

Christina Leifman, Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun
Anders Wånge Kjellsson
, Verksamhetschef, Naturskolan, Lunds kommun
Gösta Olsson
, Landskapsarkitekt, Gösta Olsson Landskapsarkitekt AB
Gunnar Ericson,
Senior Advisor
Lotta Harder
, Markförvaltare, Botkyrka kommun
Annelie Svanold
, Markförvaltare, Botkyrka kommun
Martin Gråfors
, Pedagogisk samordnare, Botkyrka kommun
Ann Sundman Brott
, Utbildningsstrateg, Nacka kommun
Tina Malmgren
, Projektledare för hållbara utemiljöer, Nacka kommun
Eva Lunnbäck
, Förskollärare och utomhuspedagog, Ur och Skur, Linköpings kommun

 

Pris

Konferens 8.490 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet