Framtidens LSS 2023

Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS som bygger på delaktighet och inflytande i enlighet med lagens intentioner?

Konferens 25 maj
Digital utbildning 26 maj
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Digital utbildning
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens LSS 2023
Anmäl dig

Framtidens LSS 2023

25 2023-05-25 11:38:46 2023-05-24 11:38:46 38 Framtidens LSS 2023 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Att ta ett helhetsgrepp kring LSS och skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till en ökad hälsa och delaktighet för individen

Idag har personer med funktionsnedsättning en generellt sämre hälsa och livsvillkor än den övriga befolkningen och deras möjlighet till självbestämmande över den egna levnadssituationen är begränsade. Du som arbetar med utveckling av LSS-verksamheten har en viktig roll i att leda förändringen mot en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen.

Hur kan vi öka delaktigheten och ge ett bättre stöd och en ökad trygghet för personer med LSS-insats? Hur lever vi upp till de kraven och intentionerna i LSS och i närliggande lagar? Hur utvecklar vi medarbetarnas kompetens och stärker dem i sin yrkesroll? Hur kan hela LSS-verksamheten organiseras runt individen och arbeta kompensatoriskt för bästa möjliga stöd?

På Ability Partners nya konferensen Framtidens LSS får du ta del av de senaste kunskaperna och utvecklingen inom området!
Ta chansen att delta hela LSS-teamet för att ta ert utvecklingsarbete till nästa nivå!

Ur innehållet

  • Framtidens LSS – så stärker du organisationen och arbetssätten för att möta nya behov
  • Juridiken kring LSS – aktuell tillämpning av LSS och närliggande lagar
  • Kompetenslyft – så utvecklar du medarbetarnas kompetens genom arbetsplatslärande för att ge bästa möjliga stöd till personen
  • Så skapas en verksamhet som är organiserad runt personen och där man arbetar utifrån kompensatoriska arbetssätt och PFA
  • Psykisk hälsa och intellektuell funktionsnedsättning – vilken omsorg och kompetens krävs?
  • Delaktighet på alla plan – strategier för att öka individens inflytande över sin egen levnadssituation
  • Digitalisering för ökad delaktighet och självständighet – strategier och arbetssätt i vardagen

Moderator

George Rein

Leg. psykolog, handledare och utbildarePsykologkonsult

Talare

Anna Thomsson

HandläggareSKR

Susanne Larsson

Filosofie doktor i socialt arbete, handledare, fortbildare

Anders Lindström

UtvecklareEskilstuna kommun

Carl-Mikael Feldt

Utvecklare Eskilstuna kommun

Catarina Vesterman

Metodutvecklare Sundsvalls kommun

Anders Stjernlöf

Verksamhetschef Uppsala kommun

Jonas Funseth

Verksamhetschef Uppsala kommun

Stefan Lindström

Projektledare Uppsala kommun

Lena Nylander

Överläkare vuxenpsykiatri; medicine doktor

Andrè Andersson

Stödpedagog/testledare med
särskilt uppdrag inom välfärdsteknik
Göteborg stad

Pelle

Deltagare från daglig verksamhet
Språnget media
Göteborg stad

Jeanette Hagelid

Utbildare, JEHA Utbildning och kvalitets- och digiutvecklare Lunds kommun

”Inspirerande, konkret och välplanerat”

”Mycket bra blandning av olika föreläsare och ämnen. Intressant att få ta del av andra kommuners lösningar på olika problem”

”Bra med spridda områden och infallsvinklar. Inspirerande!”

”Det var en toppenkonferens! Den väckte än mer nyfikenhet än vad jag kom dit med och gav önskan om att få höra ännu mer från varje talare!”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Anmäl dig senast 5 april
6.990 kr (1.500 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 12 maj
7.790 kr (700 kr i rabatt)
Ordinarie pris
8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Pris digital utbildning
Deltagare på konferensen
3.490 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris
4.490 kr 
Tillbaka till kalendariet