Framtidens press- och mediehantering 2021

Framgångsrika strategier och arbetssätt för att utveckla starka varumärken, bygga förtroende och hantera kriser i ett nytt medielandskap

25 mars 2021
Digitalt via livestream

Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens press- och mediehantering 2021
Anmäl dig

Framtidens press- och mediehantering 2021

25 2021-03-25 11:38:46 2021-03-24 11:38:46 38 Framtidens press- och mediehantering 2021 Framgångsrika strategier och arbetssätt för att utveckla starka varumärken, bygga förtroende och hantera kriser i ett nytt medielandskap Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med press- och mediehantering!

Vi är fortfarande mitt uppe i en fortskridande och övergripande förändring av medielandskapet som innebär nya utmaningar och kräver innovativa lösningar och aktuella kunskaper. Det oundvikliga instabila läget vi befinner oss i kräver en allt mer strategisk och målmedveten press- och mediehantering där fokus ligger på att bygga starka och trovärdiga varumärken som når ut i dagens medielandskap. Lika viktigt är det att verksamheten är kommunikativt rustad om en krissituation infinner sig och allt står på spel. På Ability Partners konferens Framtidens press- och mediehantering 2021 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om framgångsrika strategier inom press- och mediehantering som hjälper både dig och din organisation att utvecklas och anta utmaningarna det nya medielandskapet medför.

Ta chansen att lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Kris i ett nytt medielandskap – hur har pandemin påverkat vårt beteende och hur fungerar kommunikationen nu och i framtiden?
  • Kriskommunikation i praktiken – hur organisera sin verksamhet samt välja rätt kommunikationsstrategi för framgångsrik krishantering?
  • Hur bygga upp ett högt förtroendekapital efter att ha genomgått en varumärkeskris?
  • Så kan du jobba med press- och mediefrågor för att nå ut i bruset och bygga ett starkt varumärke i dagens medielandskap
  • Så ökar du det interna engagemanget liksom det externa förtroendet genom målmedveten och strategiskt press- och mediehantering

Moderator

Johanna Snickars

Head of communications & BrandAlight

Expertanförande

Emanuel Karlsten

Programledare, fristående journalist och rådgivare

Talare och praktikfall

Christer Janson

Presschef Folkhälsomyndigheten

Dani Backteg

PresschefPreem

Åsa Carlberg

PressekreterareStatens fastighetsverk

Markus Friberg

PresschefVattenfall

Therése Fagerstedt

Pressekreterare Försvarsmakten

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 12 mars
Digital konferens 5.790 kr (700 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet