Framtidens särskola 2022

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö

25 januari 2022
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens s%C3%A4rskola 2022
Anmäl dig

Framtidens särskola 2022

25 2022-01-25 11:38:46 2022-01-24 11:38:46 38 Framtidens särskola 2022 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om framgångsrika arbetssätt som främjar lärande och välmående för elever inom särskolan!

Många kommuner står idag inför stora utmaningar att integrera särskoleverksamheten och grundskolan. För att lyckas skapa de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse och välmående för alla elever krävs det anpassning av både den pedagogiska och den fysiska lärmiljön samt att man utgår från varje elevs förmåga vid kommunikation och bemötande. På Ability Partners nya konferens Framtidens särskola 2022 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Ta chansen att lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Framtidens särskola – vad innebär namnbytet till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i praktiken?
  • Grundsärskolans läroplan, kursplan och timplan – hur uppfyller man kraven som finns på bästa sätt och hur undervisar man med dubbla kursplaner för integrerade elever?
  • Lärarens bedömningsarbete i grundsärskolan – värdefulla tips och konkreta verktyg
  • Så skapar du de rätta förutsättningarna för hälsa och måluppfyllelse genom anpassning av den pedagogiska samt den fysiska lärmiljön
  • Hur underlätta lärande och välmående genom anpassning av kommunikation och bemötande efter varje elevs förmågor och förutsättningar?
  • Så skapar man en tillgänglig lärmiljö som gör att eleverna känner sig delaktiga i sitt lärande samt känner lust och motivation

Moderatorer och talare

Anna Klockar

Leg. lärare och skolutvecklare Skolbyrån

Mia Vestman

Leg. lärare och skolutvecklare Skolbyrån

Expertanföranden

Therese Lindahl

Uppdragsledare och Talesperson för intellektuell funktionsnedsättningSPSM

Ann-Sofie Forsman

Projektledare läromedelsavdelningenSPSM

Diana Berthén

Fil.dr i pedagogik och lektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Mimmi Waermö

Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Övriga talare och praktikfall

Susanne Vildros

RektorLingenäs grundsärskola, Kristianstads kommun

Anna Persson

SpecialpedagogLingenäs grundsärskola, Kristianstads kommun

Linda Nertlinge

Speciallärare och förstelärareLingenäs grundsärskola, Kristianstads kommun

Elin Plahn

Rektor Lindskolan, Huddinge kommun

Sanna Ångström-Hansén

Biträdande rektor Lindskolan, Huddinge kommun

Sara Norlén

Speciallärare, undervisare åk 1-9 Olympiaskolan, Vallentuna kommun

Mia Fransson

Förstelärare och undervisare åk 8-9Olympiaskolan, Vallentuna kommun

”Högsta betyg på alla områden, moderatorn var toppen! Föreläsningarna var jättebra! Allt var bra”
Åse Krantz, Rektor, Salemsskolan, grundsärskola

”Bra struktur, tydliga teman och lärorikt”
Adis Dedic, Lärare på Handels- & Administrationsprogrammet, S:t Botvids gymnasiesärskola

”Blev inspirerad och fick nya idéer”
Lisa Stenman, Musikpedagog, Saltåskolans gymnasiesärskola

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris
Digital konferens 6.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet