Framtidens särskola 2021

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö

Konferens 8 september 2021
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens s%C3%A4rskola 2021
Anmäl dig

Framtidens särskola 2021

08 2021-09-08 11:38:46 2021-09-07 11:38:46 38 Framtidens särskola 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Konferensen om framgångsrika arbetssätt som främjar lärande och välmående för elever inom särskolan!

Många kommuner står idag inför stora utmaningar att integrera särskoleverksamheten och grundskolan. För att lyckas skapa de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse och välmående för alla elever krävs det anpassning av både den pedagogiska och den fysiska lärmiljön samt att man utgår från varje elevs förmåga vid kommunikation och bemötande. På Ability Partners nya konferens Framtidens särskola 2021 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Så kan skolan arbeta framgångsrikt med integrerade elever – pedagogisk planering och hälsofrämjande insatser
  • Bedömning och betygsättning i särskolan – värdefulla tips och konkreta verktyg
  • Så skapar du de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse och god hälsa hos alla elever genom anpassning av den pedagogiska och fysiska lärmiljön
  • Hur får vi våra elever delaktiga i undervisningen samt att känna motivation och ökad självkänsla för sitt eget lärande?
  • Hur underlätta lärande och välmående genom anpassning av kommunikation och bemötande efter varje elevs förmåga och förutsättningar

Moderator och talare

Lotta Curbo

Rektor och grundareHelleborusskolan Täby, Helleborusskolan Österåker AB

Expertanföranden

David Edfelt

Leg psykolog och författareProvivus

Diana Berthén

Fil.dr i pedagogik och lektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Mimmi Waermö

Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Therese Lindhal

RådgivareSPSM

Ann-Sofie Forsman

Projektledare läromedelsavdelningenSPSM

Övriga talare och praktikfall

Eva S Savilahti

Förstelärare, specialpedagog och speciallärareDibber Rullens Särskola, Solna Stad

Cecilia Nyblom

SpeciallärareDibber Rullens Särskola, Solna Stad

Elin Plahn

Rektor Lindskolan, Huddinge kommun

Sanna Ångström-Hansén

Biträdande rektor Lindskolan, Huddinge kommun

Denice Sverla

Biträdande rektor och legitimerad speciallärare Ekebyhov Grundsärskola, Ekerö kommun

”Högsta betyg på alla områden, moderatorn var toppen! Föreläsningarna var jättebra! Allt var bra”
Åse Krantz, Rektor, Salemsskolan, grundsärskola

”Bra struktur, tydliga teman och lärorikt”
Adis Dedic, Lärare på Handels- & Administrationsprogrammet, S:t Botvids gymnasiesärskola

”Blev inspirerad och fick nya idéer”
Lisa Stenman, Musikpedagog, Saltåskolans gymnasiesärskola

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 27 augusti
Konferens 6.790 kr (700 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Konferens 7.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 27 augusti
Digital konferens 5.790 kr (700 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet