Framtidens skol- och lärmiljöer

Framgångsrik planering och byggnation av skolmiljöer!

28 april 2021
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens skol- och l%C3%A4rmilj%C3%B6er
Anmäl dig

Framtidens skol- och lärmiljöer

28 2021-04-28 11:38:46 2021-04-27 11:38:46 38 Framtidens skol- och lärmiljöer Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och bygger skollokaler!

Samhället och kommuner står idag inför en stor utmaning med de många ny- och ombyggnationer av skolor som behöver göras. Att planera skollokaler och dess lärmiljöer utifrån forskning och beprövad erfarenhet har blivit allt viktigare för att skapa hållbara lokaler för många år framåt. Hur tar du ett helhetsgrepp och utvecklar skol- och lärmiljöer som stöttar pedagogiken och moderna arbetsätt i skolan? Hur kan den fysiska utformningen, möblering och inredning bidra till lärmiljöer där alla barn känner inspiration och studiero? Hur kan lokaler och utemiljö bidra till bra flöden och funktioner för elever och verksamhet?

På Ability Partners nya konferens Framtidens skol- och lärmiljöer får du ta del av de senaste kunskaperna och utvecklingen inom området! Ta tillfället i akt och delta tillsammans med dina kollegor för att ta ert arbete till nästa nivå!

Ur innehållet

  • Framtidens lärmiljöer som inspirerar och skapar lust till lärande – att framgångsrikt utveckla skolan och dess fysiska miljö
  • Senaste forskningen inom utformning av skollokaler och lärmiljöer – trender och framtid
  • Processen bakom planeringen av skolmiljöer – så ser du till helheten och förenar pedagogik, det sociala, organisationen och den fysiska miljön
  • Arkitektur, inredning och möblering – lokaler och utemiljöer som stöttar inkludering och en likvärdig skola
  • Tryggare skolor – så gör du skollokalerna trivsamma och bra för elever med funktionsnedsättning
  • God inomhusmiljö i skolan – så säkrar du en god luft-, ljus- och ljudmiljö i lokalerna

Moderator och talare

Magnus Blixt

Verksamhetsutvecklare tillgängliga lärmiljöerUppsala kommun

Expertanföranden

Suzanne de Laval

Tekn. Dr och arkitektArkitekturanalys

Frida Brismar Pålsson

Expert lärmiljöerParadis Produktion

Siri Morawski

UtredareMyndigheten för delaktighet

Filiz Coskun

Expert lärmiljöer och arkitektWhite arkitekter

Isabel Villar

LjusdesignerWhite arkitekter

Anna Areskough

Arkitekt och delägareMax Arkitekter

Caroline Olsson

InredningsarkitektMax Arkitekter

Övriga talare och praktikfall

Niina Johansson

RektorÖsthammars kommun

Håkan Blom

Biträdande rektorÖsthammars kommun

Marie Berg

Projektledare nybyggnation av skolorGöteborgs stad

Joakim Axelsson

Projektledare bildningsförvaltningen och biträdande rektorHammarö kommun

Ylva Matikainen

ArkitektMondo arkitekter

Christer Gerhardsson

Projektchef Västerås stad

Anna-Lotta Andersson

FastighetsstrategVästerås stad

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet