Framtidens välfärdsteknik 2023

Brukaren i fokus, ökad trygghet och självständighet samt mer hållbara arbetssätt

11 september på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik 2023
Anmäl dig

Framtidens välfärdsteknik 2023

11 2023-09-11 11:38:46 2023-09-10 11:38:46 38 Framtidens välfärdsteknik 2023 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om nyttoskapande välfärdsteknologi för dig som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg!

Behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden och verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer samt personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga och delaktiga i samhället samt även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan brukarna också leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också gynna omsorgspersonalen i deras arbete mot en mer hållbar och resurseffektiv vård och omsorg.

På Ability Partners nya konferens Framtidens välfärdsteknik 2023 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Varmt välkommen till en intensiv konferensdag som samlar ledande expertis och framgångsrika praktikfall om nyttoskapande välfärdsteknologi för en kvalitativ och hållbar vård och omsorg.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Kvalitet i digitalt förändringsarbete genom helhetsgrepp kring verksamhetsutveckling och digitalisering
  • Digitalisering och implementering av välfärdsteknik baserat på forskning och beprövad erfarenhet
  • Individen i fokus – så  implementerar du välfärdsteknik utifrån behov
  • Digital kompetensutveckling och effektivt ledarskap – så får du med personalen
  • Inkluderande arbetssätt för minskat digitalt utanförskap – goda exempel
  • Trender och utveckling inom AI, trygghetsskapande välfärdsteknik och robotar

Moderator

Eva Sahlén

Samordare/expert inom
socialtjänst och välfärdsteknik
SKR

Talare och praktikfall

Bengt Andersson

Seniorrådgivare Nordens välfärdscenter

Lena Dahlberg

Projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Li Langemark

Projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Patrik Nilsson

Utvecklingschef Eskilstuna kommun

Shadan Ghafouri

DigitaliseringsstrategEskilstuna kommun

Maria Andersson

UtredareEskilstuna kommun

Ann-Sophie Gustafsson

UtvecklingsledareKarlstads kommun

Louise Gottlind

Digital strateg Södertälje kommun

Göran Hellström

Digitaliseringsstrateg Södertälje Stad och Telge-koncernen

Andrè Andersson

Stödpedagog/testledare med
särskilt uppdrag inom välfärdsteknik
Göteborg stad

Pelle

Deltagare från daglig verksamhet
Språnget media
Göteborg stad

Theodor Andersson

Trend analyst/Omvärldsbevakare DIGG

Agneta Aldor

Senior rådgivare

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Anmäl dig senast 30 juni
7.790 kr (700 kr i rabatt)
Ordinarie pris
8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet