Hållbar stadsutveckling och förtätning av stadenNationell konferens 28-29 januari 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
H%C3%A5llbar stadsutveckling och f%C3%B6rt%C3%A4tning av staden
Anmäl dig

Hållbar stadsutveckling och förtätning av staden

28 2019-01-28 11:38:46 2019-01-29 11:38:46 38 Hållbar stadsutveckling och förtätning av staden Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Hur man skapar framtidens smarta, hållbara och attraktiva stad!

Dagens urbanisering innebär såväl möjligheter som risker för en hållbar samhällsutveckling. Att den långsiktiga stadsplaneringen vid förtätning och nybyggnation baseras på välgrundade strategier blir allt viktigare för att kunna skapa framtidens hållbara och attraktiva stad. På Ability Partners nya konferens Hållbar stadsutveckling och förtätning av staden får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du arbetar strategiskt vid förtätning och nybyggnation för att skapa en god stadsmiljö.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Framtidsspaning – hur ser framtidens stad ut och hur anpassar vi stadsutvecklingen för att hänga med i förändringen?
  • Framgångsrika strategier vid förtätning och nybyggnation för hållbar utveckling och god stadskvalité
  • Så skapas god samverkan och kommunikation mellan alla involverade aktörer för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
  • Hur bygger vi tillsammans långsiktigt socialt hållbara livsmiljöer och samhällen?
  • Så utvecklar och bevarar du grönstrukturen samt hanterar och planerar en väl fungerande dagvattenhantering då staden förtätas för en långsiktig och hållbar stadsutveckling
  • Effektiva och hållbara transport- och trafiklösningar vid förtätning av staden

Speciellt inbjudna

Emma Jonsteg

Grundare och VDUtopia arkitekter

Alexander Ståhle

Stadsbyggnadsforskare och VDKTH, Spacescape

Moderator & talare

Fredrik Drotte

Affärsområdesansvarig stadsutvecklingÅWL arkitekter

Övriga talare och praktikfall

Sara Elmén

Hållbarhetsstrateg och processledareWSP Analysis & Strategy

Martin Edfelt

StadsarkitektTäby kommun

Ole Kasimir

PlanchefLunds kommun

Regina Kevius

Stadsbyggnads- och exploateringschefSundbybergs stad

Alisa Basic

Chef plankontoretLinköpings kommun

Johanna Wiklander

Strategisk samhällsplanerare, projektledare FöP BergsbrunnaUppsala kommun

Ulrika Palmblad

StadsutvecklingschefGöteborgs stad

Anders Svensson

Arkitekt och projektchefGöteborgs stad

Gösta Olsson

Landskapsarkitekt LAR/MSANorra Djurgårdstaden, Stockholm stad

Malin Lagervall

Chef övergripande planeringUmeå kommun

Pris

Konferens 8.990 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet