Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023



4 maj på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream

Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Informations- och cybers%C3%A4kerhet inom finanssektorn 2023
Anmäl dig

Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023

04 2023-05-04 11:38:46 2023-05-03 11:38:46 38 Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023 Konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om informations- och cybersäkerhet för dig inom finansbranschen!

Den finansiella sektorn måste snabbt bli bättre på att förebygga och hantera cyberhot. Kunder och samhället i stort måste kunna lita på att de finansiella företagens samhällsviktiga tjänster fungerar, även i tider av större osäkerhet och hot.

Cyberattacker har ökat mycket det senaste året och banker och finansbolag behöver ha en god beredskap för att kunna hantera detta men också arbeta förebyggande och strukturerat med informationssäkerhet. Nya krav på cybersäkerhet och nya regelverk såsom NIS2 och DORA påverkar också arbetet med regelefterlevnad vilket är ett affärskritiskt område inom bank- och finanssektorn.

På Ability Partners nya konferens Informations- och cybersäkerhet i finanssektor 2023 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! Välkommen till en högaktuell konferens där du under en fullspäckad dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du på ett regelrätt sätt driver och utvecklar informationssäkerhetsarbetet samt hur du stärker verksamhetens riskhantering.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Så arbetar FI för en ökad motståndskraft i en digitaliserad finansmarknad
  • Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom finanssektorn
  • Cyberhot och incidenter – hantering av risker och sårbarheter kring cyberhot och cyberattacker förebyggande och i realtid
  • Säker informationshantering inom hela verksamheten – så utvecklar du en god säkerhetskultur genom övergripande ansvar och tydlig policy
  • Digital Operational Resilience Act (DORA) – att applicera och införa förordningen för ökad cybersäkerhet inom finanssektorn

Moderator

Andreas Wadström

SeniorkonsultMurphy Solution

Talare och praktikfall

Andreas Heed

Tillförordnad chefFinansinspektionen

Jan Olsson

KriminalkommissarieSwedish Cybercrime Center SC3
Polismyndigheten

Daniel Olsson

Senior ArchitectTruesec

Peter Hellström

SäkerhetsrådgivareNixu

Willem Stolk

Senior Information Security ConsultantNixu

Mats Malmberg

Head of Consulting Services Sentor

Ulf Larsson

Group Chief Security Architect SEB

Carl Wern

Koncernsäkerhetschef Folksam

Stefan Palmqvist

Head of riskTINK

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Pris konferens 8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet