Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor6 september på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream

Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Ink%C3%B6p av IT och molntj%C3%A4nster utifr%C3%A5n s%C3%A4kerhetskraven i offentlig sektor
Anmäl dig

Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor

06 2023-09-06 11:38:46 2023-09-05 11:38:46 38 Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor Konferensen om hur du säkerställer att informationssäkerheten bevaras genom hela processen Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om hur du säkerställer att informationssäkerheten bevaras genom hela processen.

Ability Partners research inför konferensen visar att säkerhet är av högsta prioritet för den offentliga sektorn när det gäller inköp av IT-system och molntjänster. Många vittnar också om att det är ett svårt område. Det är av yttersta vikt att de senaste lagarna och avtalsregleringarna som är kopplade till informationssäkerhetskrav vid inköp och användning av IT-system och molntjänster följs och där sker utvecklingen fort med nya lagar och direktiv att ta hänsyn till.

För att underlätta och säkerställa en upphandling av IT och molntjänster som uppfyller verksamhetens behov bör också en risk- och sårbarhetsanalys göras. Molntjänsters uppfyllnad av säkerhetskrav och sekretesskrav måste bedömas och hänsyn behöver tas till GDPR och tredjelandsöverföringar. Utmaningarna inom området är många och det är viktigt att följa med i den senaste utvecklingen för att säkerställa en rättsenlig upphandling.

Vårt mål med konferensen är att hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att handla rätt när det gäller kravställning, inköp och användning av IT och molntjänster. På Ability Partners nya konferens Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor 2023 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en fullspäckad dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du säkerställer att upphandlings- och inköpsprocessen tar hänsyn till juridiska och säkerhetsmässiga krav.

Passa också på att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från andra organisationer!

Ur innehållet

  • Lagkrav och avtalsreglering kopplat till informationssäkerhetskrav vid upphandling och nyttjande av IT-system och molntjänster
  • GDPR – när föreligger det tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster?
  • Hur ska kommuner, regioner och myndigheter göra för att handla rätt vid kravställning, inköp och användning av molntjänster?
  • Hantering av informationssäkerhetskrav och lagkrav vid anskaffning av IT-system och molntjänster i praktiken
  • Från behovsanalys till kravställning och upphandling – så upphandlar du så att informationssäkerhet säkerställs genom hela processen
  • Så underlättar en risk- och sårbarhetsanalys upphandlingen av molntjänster

Moderator

Tobias Ander

InformationssäkerhetsstrategSecurebyme

Talare och praktikfall

Conny Larsson

Advokat och VD Advokatfirman Singularity Law

Hans Darenberg

Senior advisor cloud security Knowit Cybersecurity and Law

Jonas Nilsson

InformationssäkerhetsstrategSKR

Anna Lipkin

Enhetschef inköp Stockholm Stad

Per Tuvall

DataskyddsombudTrafikverket

Veronica Norell

Specialist informationssäkerhet Kungsbacka kommun

Johan Bergström

Riskanalysledare Region Skåne

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och partnerPassacon

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Anmäl dig senast 30 juni
7.790 kr (700 kr i rabatt)
Ordinarie pris
8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet