Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap

Fokus på ökat engagemang och förändring i dagens moderna organisationer!

Konferens 5-6 februari 2020
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Anmäl dig

Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap

05 2020-02-05 11:38:46 2020-02-05 11:38:46 38 Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap Fokus på ökat engagemang och förändring i dagens moderna organisationer! Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

I vår samtid blir arbetet allt mer flexibelt, mobilt och gränslöst. Omvärlden förändras snabbare än någonsin vilket också ställer krav på intern förändring och anpassning till det nya. Samtidigt visar undersökningar att medarbetarengagemanget ofta är lågt. Detta ställer helt nya krav på den interna kommunikationen och ledarskapet! Vad är kommunikatörens roll i denna förändringsresa? Hur kan cheferna hålla samman organisationen och skapa engagemang? Vad innebär egentligen tillit i det moderna ledarskapet och varför är det så viktigt i dagens organisationer och arbetssätt? Hur ska man navigera rätt i det växande informationsflödet och utbudet av kanaler och verktyg?

På Ability Partners nya konferens Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Intern kommunikation och ledarskap – vad krävs av kommunikationen, cheferna och medarbetarna i dagens moderna organisationer?
  • Att kommunicera, leda och förändra på hjärnans villkor – konkreta och effektiva metoder och verktyg för att lättare nå fram och höja medarbetarnas engagemang och potential
  • Vad krävs kommunikationsmässigt för att hålla samman organisationen och skapa en god företagskultur i dagens alltmer mobila, flexibla och gränslösa arbetssätt
  • Den interna kommunikationens roll i förändringsarbetet och hur man som kommunikatör kan bidra till att få med sig medarbetarna och realisera affärsnyttan med omställningen
  • Chefens kommunikativa uppdrag – tillvägagångssätt för en framgångsrik ledarkommunikation som når hela organisationen

Moderator

Expertanföranden

Gunilla Keller

Kommunikations- och ledarskapskonsultBrainpartner

Övriga talare och praktikfall

Johanna Sevonen

Internkommunikationsexpert och ledarutvecklareSevonen Communication

Jenny Palm

Chef internkommunikation ICA Sverige AB

Nathalie Berthelius

Chief People and Culture OfficerWise Group

Åsa Edman

Ansvarig intern kommunikationVeidekke

Johanna Snickars

Head of communications & BrandAlight

Tonje Sund

Head of Internal CommunicationsSAS

Linda Svenske

Chef myndighetskommunikationFörsäkringskassan

Henrik Byström

Business Group LeadMicrosoft

Andreas Wingren

PR & kommunikationschefMicrosoft

Frida Börås

Kommunikationsstrateg intern kommunikationGöteborgs Stad

Lisa Eriksson

InternkommunikationsansvarigTre

Åsa Sergelius

Intern kommunikatörVolvo Construction Equipment

Thor Höglund

Biträdande kommunikationschefArbetsförmedlingen

Johanna Franzén

Chef för avdelningen InternkommunikationTrafikverket

Pris

Konferens 11.990 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.990 kr exkl. moms, per person.

Liknande evenemang

Tillbaka till kalendariet