Juridik för icke-jurister i kommunen

Kurs 16 januari
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
Juridik f%C3%B6r icke-jurister i kommunen
Anmäl dig

Juridik för icke-jurister i kommunen

16 2024-01-16 11:38:46 2024-01-15 11:38:46 38 Juridik för icke-jurister i kommunen Lagar och föreskrifter som styr ditt arbete i kommunal förvaltning Stockholm eller digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Lagar och föreskrifter i kommunal förvaltning!

Juridiken i kommunal förvaltning är mycket komplext och något som du som arbetar inom kommun måste hålla dig uppdaterad på!

Därför arrangerar Ability Partner den skräddarsydda kursen Juridik för icke-jurister i kommunen som ger dig kunskaper om de lagar och föreskrifter som påverkar ditt dagliga arbete. Kursens syfte är att ge dig kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i kommun.

Under kursen får du kunskaper om kommunal- och förvaltningsrätten, offentlighets- och sekretess, dataskydd och hantering av personuppgifter, ärende- och beslutsprocessen i kommun med mera. Du får svar på hur den aktuella tillämpningen av lagstiftningarna påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Du kommer att få exempel från vardagen som hjälper dig att utvecklas i ditt arbete.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

 • Juridik i kommunal förvaltning – så säkerställer du ett rättssäkert förfarande i ditt vardagliga arbete
 • Gundlagarna; regeringsformen, yttrandefrihet och lojalitetsplikt och dess påverkan i praktiken
 • Kommunallagen och Förvaltningslagen – hur de båda lagarna samspelar och styr olika situationer i ditt arbete
 • Ärendeberedning och beslutsprocess i kommun – så uppfyller du rättssäkerheten
 • Dataskydd och hantering av personuppgifter – aktuell tillämpning
 • Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess i den kommunala praktiken
 • Straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvar
 • Mutor och jäv

Kursledare

Helena Meier

Jurist och kommunaljuridisk rådgivareKommunal Kompetens
 1. Uppdatera dig på legala krav i offentlig förvaltning och få en orientering om vad som är specifikt med att arbeta i kommun
 2. Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i ditt vardagliga arbete på kommunen
 3. Öka dina kunskaper om förvaltningslagstiftningen, handlingsoffentligheten, kommunallagen och förvaltningsrättslig speciallagstiftning
 4. Lär dig om vem som ansvarar för vad i en politiskt styrd kommunal förvaltning
 5. Få en juridisk uppdatering om lagarna som styr en rättssäker ärendehandläggning
 6. Ta del av det senaste inom juridiken kring ärendeberedning och beslutsprocess i kommun inklusive mutor och jäv
 7. Offentlighetsprincipen – få koll på allmänna handlingar och sekretess
 8. Lär dig hur dataskyddsregler/skydd av personuppgifter och offentlighetsprincipen hänger ihop
 9. Utveckla din förmåga att förstå principer som ligger bakom kommunens rättssäkra förfarande
 10. Få kunskaper om hur du uppfyller de legala krav som styr tjänstemännens roll samt den kommunala förvaltningens funktion, processer och uppgifter

Pris

Pris kurs 8.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet