Juridiken kring digital informationsförvaltning

Kurs 25 september
Kurs 5 december
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
Juridiken kring digital informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig

Juridiken kring digital informationsförvaltning

25 2023-09-25 11:38:46 2023-09-24 11:38:46 38 Juridiken kring digital informationsförvaltning Fokus på juridik och avtal för en lyckad upphandling av molntjänster Stockholm eller digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning
– så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet

Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk och som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning.

Du som beslutsfattare i offentlig sektor behöver kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.

Du som är beslutsfattare för rättsliga digitaliseringsfrågor, jurist, informationssäkerhetsansvarig, arkivarie, dataskyddsansvarig, registrator, digitaliseringsstrateg, IT-chef, IT-strateg, enhetschef eller verksamhetsutvecklare inom offentlig sektor, har all anledning att delta.

Varmt välkommen till kursen!

Ur innehållet

 • Juridiken kring digital informationsförvaltning – uppdatera dig inom det senaste inom dataskydd, sekretess, e-signaturer och informationshantering i offentlig sektor
 • Myndigheters och kommuners möjligheter att fatta beslut automatiserat – vad gäller idag och vad är på gång inom utvecklingen av lagarna?
 • GDPR – så anpassar du din verksamhet utifrån aktuellt rättsläge och når ett gott dataskydd
 • Offentlighet- och sekretess, arkivlagstiftningen och öppna data-lagen – vilka är de legala kraven på arkivering och gallring och vad gäller vi tillgängliggörande av data?
 • Molntjänster och sociala medier – hur hanterar du de legala kraven i praktiken?
 • Säkerhetsjuridiska krav – vad innebär reglerna för incidentrapportering för din verksamhet?
 • E-signaturer och stämplar – tillämpning av lagstiftningarna och innebörden av lagförslagen om betrodda tjänster

Kursledare

Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatikInstitutet för Rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
 • Uppdatera dig på de legala krav som styr den digitala informationsförvaltningen i offentlig sektor
 • Lär dig att identifiera rättsliga krav rörande informationshanteringen av persondata, öppna data och få kunskap om hur det påverkar din verksamhet
 • Få en juridisk uppdatering vad gäller arkivering och gallring av digital
  information
 • Öka dina kunskaper om hur du identifierar rättsliga utmaningar samt tillämpar legala krav rörande användning av molntjänster, blockkedjor och AI
 • Ta del av det senaste inom juridiken kring e-signaturer och stämplar
 • Säkerhetsjuridiska krav och NIS-lagstiftningen – få koll på kraven kring incidentrapportering och vad de innebär
 • Fördjupa dig inom de juridiska kraven som rör din verksamhets digitaliseringsprojekt i synnerhet dataskydd och informationssäkerhet

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Anmäl dig senast 2 juni
6.490 kr
(1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris 7.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet