Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022Konferens 8 november 2022
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Kommunens brottsf%C3%B6rebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
Anmäl dig

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022

08 2022-11-08 11:38:46 2022-11-07 11:38:46 38 Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om kommunernas brottsprevention för dig som trygghets- och säkerhetssamordnare!

Många kommuner och regioner bedriver redan ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men det kan dock skilja sig mycket från kommun till kommun. Den 16 juni presenterades ett nytt lagstiftningsförslag gällande kommunernas brottsförebyggande arbete som kommer att reglera detta. Denna lag innebär att kommunerna ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder. Kommunerna föreslås även ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet samt inrätta en funktion som bland annat stöder kommunens arbete internt och utgör en kontaktyta mot externa aktörer. Så hur ska kommunerna lyckas implementera detta på bästa sätt och vilket stöd finns det att tillgå?

På Ability Partners nya konferens Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en fullspäckad dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt bedriver det brottsförebyggande arbetet för ett tryggare samhälle.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov
  • Ny lag – vad innebär lagförslaget om kommunens ökade brottsförebyggande ansvar och vad förväntar sig staten?
  • Vilket stöd kan kommunerna få av BRÅ med implementering av den nya lagen kring det brottsförebyggande arbetet?
  • Länsstyrelsens uppdrag och stöd till kommunernas i deras brottsförebyggande arbete
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen- hur anpassa kommunens trygghetsarbete utifrån den nya lagen och vad den innebär det i praktiken 
  • Gränsöverskridande brottsförebyggande arbete – så samverka mellan alla inblandade aktörer för en tryggare kommun

Moderator

Cecilia Stjernberg

Gruppledare SocialförvaltningenHuddinge kommun

Experter

Greta Berg

Expert brottsförebyggandeSKR

Charlotta Gustafsson

Biträdande enhetschefBrottsförebyggande rådet, BRÅ

Karin Svanberg

EnhetschefBrottsförebyggande rådet, BRÅ

Talare och praktikfall

Erik Von Essen

Samordnare situationell brottspreventionLänsstyrelsen Stockholm

Mats Glans

Central utvecklingsledare, jur.kand. Malmö stad

Natasha Engberg

Trygghet- och säkerhetssamordnare Botkyrka kommun

Anen Makboul

Brottsförebyggande samordnare Haninge kommun

Inger Dahlberg

Drogförebyggande samordnareHaninge kommun

Erika Duvner

SäkerhetsstrategHelsingborg stad

Lina Andersson

SäkerhetsstrategHelsingborg stad

Pris

Digital konferens
Pris 7.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
Tillbaka till kalendariet