Kultur för en hållbar stads- och samhällsutveckling

Kulturens viktiga roll för samhörighet, integration och en hållbar samhällsutveckling

Konferens 8-9 februari 2017
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Kultur f%C3%B6r en h%C3%A5llbar stads- och samh%C3%A4llsutveckling
Anmäl dig

Kultur för en hållbar stads- och samhällsutveckling

08 2017-02-08 11:38:46 2017-02-08 11:38:46 38 Kultur för en hållbar stads- och samhällsutveckling Vi har inte råd att Sverige slits isär - kulturen har en viktig roll för samhörighet, integration och en hållbar samhällsutveckling Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Vi har inte råd att Sverige slits isär – kulturen har en viktig roll för samhörighet, integration och en hållbar samhällsutveckling

Du som arbetar med kultur och strategisk utveckling har en viktig roll att belysa och driva frågan om kultur som resurs för en hållbar utveckling!
Därför anordnar Ability Partner konferensen ”Kultur för en hållbar stads- och samhällsutveckling” som under två dagar fokuserar på kultur som resurs för ett hållbart samhälle, kultur i stadsprocesser samt mångfald och integration.

Ur innehållet

  • Strategiskt kultur- och hållbarhetsarbete där kultur är en integrerad del av stads- och samhällsutvecklingen
  • Så utvecklar du en kulturstrategi som leder till ett hållbart samhälle
  • Metoder och arbetssätt för att få in kultur i tidiga skeden i planarbetet
  • Hur du arbetar med culture planning som effektiv metod för kulturdriven stads- och samhällsutveckling
  • Biblioteken och museer i stadsprocesser – framtidens kulturverksamheter med fokus på hållbarhet
  • Social hållbarhet och integration – så interagerar du med civilsamhället för att nå målen
  • Inflytande och delaktighet – så får du med medborgarna i planering och utveckling

Speciellt inbjudna

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, Malmö stad
Ted Hesselbom,
Musei- och konsthallschef, Sigtuna kommun
Erica Månsson,
Förvaltningschef, Växjö kommun
Pelle Ahnlund, Fd Kultur- och fritidschef, Falun kommun
Anna Rygård
, Stadsutvecklingsstrateg, Stockholms stad
Petra Johansson,
Konsulent, Kultur i Väst
Malin Palm
, Verksamhetsledare, Not Quite
Kristina Nilsson,
Tf Divisionschef, Norrbottens läns landsting
Anna-Carin Mårtensson,
Enhetschef, Malmö stad
Sami El Habti,
Chef Lindängenbiblioteket, Malmö stad
Sten Bernhardsson,
Kulturdirektör, Uppsala kommun

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man förväntar sig”

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

 

kultur-for-en-hallbar-stads-och-samhallsutveckling-bild

Pris

Konferens 7.980 kr exkl. moms.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Mängdrabatt

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms för konferensen, per person.

Tillbaka till kalendariet